Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid

Het kabinet heeft onlangs besloten alle coronamaatregelen te versoepelen. Ook wordt door de overheid de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving zelf. Het beeld ontstaat dat het virus weg is en de dreiging voorbij is. Voor grote groepen mensen kan een coronabesmetting nog steeds grote gezondheidsschade opleveren en de kwaliteit van hun leven ondermijnen. Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer en het kabinet om de reële zorgen van deze mensen serieus te nemen en hen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen.

Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over mensen die vanwege hun aandoening of beperking geen vaccinatie kunnen krijgen of bij wie een vaccin niet werkt. Of mensen bij wie een besmetting levensbedreigend kan uitpakken omdat ook de chronische aandoening verergerd of gecompliceerder wordt.

Risico’s zijn geen ‘gevoelskwestie’
De overheid trekt zich met het openen van de samenleving terug uit het beschermingsbeleid en legt veel meer eigen verantwoordelijkheid bij mensen zelf. In de praktijk draagt dat er niet aan bij dat mensen de dringende adviezen met betrekking tot hygiëne, afstand houden, isolatie na besmetting en het op bepaalde plekken dragen van een mondkapje opvolgen. Ook leeft er veel onbegrip en irritatie over het beeld dat de reële zorgen van mensen met een kwetsbare gezondheid vooral een ‘gevoelskwestie’ zouden zijn. Ieder(in) roept het kabinet op deze mensen serieus te nemen, de samenleving over de risico’s van anderen te informeren en solidariteit te tonen.

We vragen onder meer om de volgende punten:

  • Is de minister bereid FFP2 mondneusmaskers gratis te verstrekken aan mensen met een kwetsbare gezondheid? Bijvoorbeeld via de pakketten die via de apothekers beschikbaar zijn.
  • Wil de minister in gesprek gaan met de onderwijssector en werkgeversorganisaties om online onderwijs en thuiswerken te behouden voor mensen met een kwetsbare gezondheid en hun partners of kinderen? Wij krijgen signalen dat naasten van mensen met een kwetsbare gezondheid steeds vaker tegen hun eigen gegronde afweging in verplicht worden naar onderwijs of werk te gaan.
  • Is de minister bereid mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar (de griepprikgroep, geen nieuwe selectie voor nodig) toegang te geven tot een herhaalprik en juist hierbij te rekenen op de afweging van deze mensen zelf? En ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van coronavaccinaties voor mensen met een kwetsbare gezondheid jonger dan 60 wordt ingebed in het coronabeleid op de langere termijn?

Volwaardige plaats in op te richten Maatschappelijk Impact Team
Een nog op te richten Maatschappelijk Impact Team kan volgens het kabinet onder andere bijdragen aan het zicht houden op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen rondom corona. Het perspectief van mensen met een kwetsbare gezondheid mag hierbij absoluut niet ontbreken. In reactie op recente versoepelingen zijn er mensen die zich terugtrekken uit de samenleving.

Het voorkomen van uitsluiting en achterstelling van mensen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten moet op de agenda staan van dit nog op te richten adviesorgaan. We vragen de Tweede Kamer en de minister organisaties van mensen met een kwetsbare gezondheid daarin een volwaardige positie te bieden.

Op 19 april bespreekt de Tweede Kamer het coronabeleid met het kabinet.

Inbreng Ieder(in) coronadebat 19 april 2022


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Brief aan Kamer: corona is niet weg, neem risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid serieus
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 14 apr 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!