In 2018 is gemiddeld € 121.000 uitgegeven aan accountancy in de zorgsector

De accountantskosten in de zorgsector laten in 2018 over de hele linie een lichte stijging zien (+1,5%) ten opzichte van 2017 en komen uit op ruim € 96 miljoen. Gemiddeld komt dat neer op € 121.000 per instelling. Wat opvalt is dat de kostenstijging fors verschilt per deelsector. Voor ziekenhuizen is de stijging beperkt tot +0,2 procent, terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen de kosten zien dalen (-0,8%). Maar GGZ-organisaties (+2,8%) en instellingen in de gehandicaptenzorg (+7,7%) zijn juist veel meer kwijt. Dat de uitgaven aan accountants onverminderd hoog blijven, komt onder andere door de extra financiële verantwoording die de verschillende contractpartijen (zoals zorgkantoren en gemeenten) eisen en de controle van declaraties in de GGZ. Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Marlyse-Research van 794 gepubliceerde jaarverslagen van de vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over 2018.

De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 95% van de totale omzet in de vier deelsectoren. Net als in 2017 is er sprake van een toename in controlewerkzaamheden voor onder andere de jaarrekening (+2,8%). Opvallend is wel dat zorgorganisaties minder terughoudend zijn geworden in het laten uitvoeren van andere diensten dan de controles. Dit is terug te zien de stijging van de overige niet-controlediensten (+9,1%). De overige controlewerkzaamheden en fiscale advisering laten een daling zien van respectievelijk -5,2% en -2,3%.

Omzet ziekenhuizen maakt prijsverschil ‘cure’ en ‘care’
In 2018 is door zorgorganisatie gemiddeld € 121.000 uitgegeven aan accountancy: dat is € 1,57 per € 1.000 omzet. In de care-sector (GGZ, gehandicaptenzorg, VVT) zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de cure-sector (ziekenhuizen en revalidatiecentra). Vanwege de hogere omzet van ziekenhuizen betaalt deze laatste groep slechts € 0,94 per € 1.000 omzet. De kosten voor accountants voor de overige deelsectoren liggen een stuk hoger. In de VVT zijn de kosten € 2, de gehandicaptenzorg € 1,64 en in de GGZ € 2,66 per € 1.000 omzet. Opvallend is dat de GGZ-instellingen die actief zijn in de jeugdzorg veruit het meeste betalen: € 3,60 per € 1.000 omzet tegenover € 2,45 per € 1.000 omzet voor de resterende GGZ-instellingen. Dit is terug te leiden naar de lastige financiële situatie vanwege de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten.

Dominante positie ‘big four’ neemt verder af
De toenemende marktwerking in de zorg laat ook bij accountants steeds meer zijn sporen na. Als er gekeken wordt naar de totale omzet in de zorgsector zijn de ‘big four’ nog steeds koploper. PWC en EY zijn samen de grootste met elk iets meer dan € 20 miljoen ‘zorgomzet’. Daarna volgt KPMG met € 16 miljoen en Deloitte met € 12 miljoen. Het marktaandeel van de vier grootste accountantskantoren daalt in 2018 echter naar 73% waar dit in 2017 en 2016 nog respectievelijk 76% en 81% was. Ook het aantal klanten in de sector die de vier grote internationale accountancykantoren EY, PWC, KPMG en Deloitte bedienen is voor het vierde jaar op rij aan het dalen. 

In 2018 bedienen de ‘big four’ samen 39% van de totale sector tegenover 45% in 2017, 54% in 2016 en 61% in 2015. Tegelijkertijd stijgt het aandeel van de andere accountants voor het derde jaar op rij: 32% van de onderzochte deelsectoren is klant bij de overige accountantskantoren waar dit in 2017 en 2016 nog respectievelijk 27% en 18% was. Ruud Plu, bestuurder van Intrakoop, ziet een positieve ontwikkeling: “Dit is het tweede jaar op rij dat er sprake is van gemiddeld een beperkte stijging van de accountantskosten na de forse stijgingen van de jaren daarvoor. Tegelijkertijd zie je dat in de GGZ en gehandicaptensector de kosten wel hard stijgen, onder meer door extra controles. De hoop is dat we de inspanningen om de zorg minder bureaucratisch te maken, ook terugzien in een daling van de accountantskosten zoals in de ziekenhuizen.“

Download het rapport

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Intrakoop
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2019/12/17/accountantskosten-in-de-zorg-lopen-op-tot-100-miljoen
Originele titel: Accountantskosten in de zorg lopen op tot 100 miljoen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-12-17

Relevante artikelen ...

Ransomware bij Europese zorginstellingen neemt fors toe In Nederland hebben sinds januari 2021 vier zorgorganisaties te maken gehad met ransomware Europese zorginstellingen hebben sinds begin van dit jaa... Management & beleid Wed, 20 Oct 2021, 08:16:46
Geen aantasting financiële positie gehandicaptenzorg in 2020 door corona De uitgaven voor personeel stegen fors met bijna € 450 miljoen tot € 6,4 miljard Ondanks de grote impact van corona op cliënten en personeel hebben d... Management & beleid Thu, 16 Sep 2021, 12:53:59
Subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ verlengd Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund Het afgelopen jaar heeft veel gevraagd van zorgprofessionals en zorgor... Management & beleid Sat, 12 Jun 2021, 11:54:12
Geen financiële problemen voor ziekenhuizen Niet of nauwelijks problemen voor nederlandse ziekenhuizen door de coronacrisis Vrijwel alle ziekenhuizen hebben ondanks een flinke daling van het aa... Management & beleid Mon, 07 Jun 2021, 16:26:16
Te weinig geld voor uitvoering Wet Zorg en Dwang Voor de uitvoering in de ouderenzorg is jaarlijks 8 miljoen euro meer nodig dan begroot De Nederlandse Zorgautoriteit constateert dat er voor de uitv... Management & beleid Sun, 11 Apr 2021, 06:19:18
Hoger beroep bevestigd eis om reële tarieven in de langdurige zorg Rechter bekrachtigt uitspraak: reële onderbouwde tarieven Dinsdag 30 maart heeft de rechter opnieuw de zorgorganisaties in het gelijk gesteld in een ... Management & beleid Tue, 06 Apr 2021, 10:36:12