(advertentie)

Qua rendement waren de ziekenhuizen niet de best presterende zorgsector

De uitgaven aan ziekenhuiszorg (cure) zijn in Nederland in de periode 2011-2019 veel harder gestegen dan kosten die worden uitgeven aan de caresector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGZ). Terwijl de gezamenlijke omzet van ziekenhuizen in de periode 2011 tot en met 2019 steeg met bijna 42% (+ € 8,9 miljard), lagen de groeipercentages in de andere grote zorgsectoren aanmerkelijk lager. In dezelfde periode groeide de omzet in gehandicaptenzorg met 28% (+ € 2,2 miljard), in de VVT-sector met zo’n 19% (+ € 3,1 miljard) en in de GGZ met slechts 9% (+ € 0,9 miljard). Dat blijkt uit een analyse door Intrakoop dat 1.148 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2019 onderzocht.

Qua rendement waren de ziekenhuizen niet de best presterende zorgsector. Het nettoresultaat van de ziekenhuizen staat de laatste jaren behoorlijk onder druk door stijgende kosten, onder andere als gevolg van dure medicatie en de oplopende kosten van behandelingen. Over de hele linie is het gemiddelde meerjarig rendement in de gehandicaptensector het hoogste met bijna 2 procent. De VVT-sector schreef in 2016 nog rode cijfers, maar boekte in 2019 met een resultaat van 1,7% de hoogste, gemiddelde winst. De totale opbrengsten van de vier grote deelsectoren in de zorg zijn in 2019 opgelopen tot € 70,6 miljard. Dat betekent dat de kosten van de zorg voor de Nederlandse samenleving € 15,1 miljard hoger zijn dan in 2011. Van deze kostenstijging komt 70% voor rekening van ziekenhuizen.

Grote verschillen op personeelsgebied
Wie de jaarcijfers van de zorgsectoren door de jaren heen onder de loep legt, ziet dat de cure- en caresector op een aantal deelgebieden meer uit elkaar gaan lopen. Vooral op het gebied van personeel is dat goed zichtbaar; een belangrijk dossier omdat de krapte op de arbeidsmarkt de gehele zorg raakt. In de periode 2011 – 2019 namen de totale personeelskosten in gehandicaptenzorg en ggz met ± 37% het hardst toe, gevolgd door de VVT-sector (± 31%) en de ziekenhuizen (± 27%). In die personeelskosten zitten ook de kosten voor personeel niet in loondienst, de zogenaamde flexibele schil: zzp’ers en uitzendkrachten. 

In de caresector moeten veel zorginstellingen alle zeilen bijzetten om de roosters kloppend te krijgen vanwege het groeiende aantal moeilijk vervulbare vacatures. In de caresector is het aandeel personeel niet in loondienst ondertussen opgelopen tot bijna 9% van de kosten voor personeel. In ziekenhuizen is dit aandeel met 5,4% veel lager en stabiel. 

Ook qua ziekteverzuim zijn de verschillen groot. In de ziekenhuizen is het percentage 5,2%, in de care loopt dit nog steeds op met de VVT als koploper met 6,9%. “Wat zorgen baart is dat verschillen oplopen” stelt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop . “Ziekenhuizen hebben minder moeite om in hun personeelsbehoefte te voorzien en kampen ook met minder ziekteverzuim. We moeten oppassen dat dat niet verder scheef gaat lopen en er nog meer druk komt te staan op de mensen die de care draaiende houden.”

Financiële buffers
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de cure en de care. Over de hele linie hebben zorginstellingen gewerkt aan gezonde(re) financiële buffers voor slechtere tijden. Met het oog op de huidige coronacrisis is dat een belangrijke ontwikkeling. De afgelopen jaren nam in alle deelsectoren van de zorg het weerstandsvermogen (solvabiliteit) behoorlijk toe tot ruim boven de norm van 15%. De gehandicaptenzorg heeft met 30,6% gemiddeld genomen de meeste ‘reserves’. De GGZ scoort het ‘laagst’ met 26,5%, maar ook deze sector zit ruim boven de norm. 

Ook de liquiditeitsratio van de zorg is voor alle sectoren de laatste jaren gestegen tot een niveau (ruim) boven de 1%, een niveau dat de banken zien als ‘safe’. Qua investeringen is er in 2019, na jaren van gestage dalingen, weer sprake van een hele kleine stijging. Hoewel banken nog steeds voorzichtig zijn met het verstrekken van leningen zit bij alle deelsectoren het aandeel investeringen weer iets in de lift. Ziekenhuizen investeren gemiddeld het meest en zijn samen goed voor € 1,9 miljard aan investeringen (was € 2,3 miljard in 2011). De VVT investeerde in 2019 voor € 1 miljard (€ 1,4 miljard in 2011). De gehandicaptensector en de GGZ zitten beide op een niveau van € 0,7 miljard (€ 0,6 in 2011).

Intrakoop Factsheet Jaarverslagenanalyse Gezondheidszorg 2011-2019

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Intrakoop
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Intrakoop
Wat is de URL bij deze bron?: https://intrakoop.nl/nieuws/details/2021/01/27/kosten-ziekenhuizen-stijgen-veel-harder-dan-in-de-care
Originele titel: Kosten ziekenhuizen stijgen veel harder dan in de care
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-27

Relevante artikelen ...

Prijsstijgingen zetten ziekenhuizen onder druk Ziekenhuizen zijn dit jaar 5,8 procent meer kwijt aan diensten en producten die ze inkopen door prijsstijgingen Diverse ziekenhuizen dreigen nog dit ... Management & beleid Thu, 21 Jul 2022, 09:54:34
Zorgen voor de VVT-sector Ondanks de coronasteun draaiden uiteindelijk 68 organisaties (14% van het totaal) in de ouderenzorg vorig jaar met verlies De ouderenzorg heeft de co... Management & beleid Thu, 07 Jul 2022, 12:36:40
VWS ziet geen urgentie voor longcovidfonds Veel zorgmedewerkers zijn op het werk besmet geraakt met COVID-19 in een tijd dat er veel onduidelijkheid was FNV is verbijsterd dat minister Helder ... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 07:00:38
Medische zorg wordt door dure geneesmiddelen verdrongen Het is belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg Door de pandemie lag de nadruk in de contractering ... Management & beleid Sun, 26 Jun 2022, 07:56:11
Financiële producten voor mensen die in het verleden kanker moeten verbeteren De Europese Commissie streeft ernaar dat mensen die genezen zijn van kanker behandeld worden als iedere andere burger Mensen die in het verleden kank... Management & beleid Tue, 14 Jun 2022, 18:11:30
Positief resultaat voor het UMCG in 2021, maar zorgen over 2022 Naast druk op de zorg en de financiële risico's die dit met zich meebrengt, zijn er ook zorgen over de sterk stijgende kosten in 2022 In 2021 heeft h... Management & beleid Wed, 01 Jun 2022, 15:10:23

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com