(advertentie)

De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet

Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor veel ouders en kinderen nog lang niet passend is. Het resulteerde in 13 aangenomen moties. Op basis van de stemmingen vorige week een update.

De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet. Maar hij gaf ook aan dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan het onderwijsveld denkt. Er is een ander manier van denken nodig, volgens de minister, waarbij partijen elkaar veel meer opzoeken dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdzorg goed te regelen.

Oudersteunpunten
Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) in een brief met ouderorganisaties (zie ons vorige bericht) aangegeven dat de ervaringsdeskundigheid van ouders veel beter moet worden benut. De Kamer was het hiermee eens en nam een motie aan over de nog op te richten oudersteunpunten bij samenwerkingsverbanden. Ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties moeten zo worden gefaciliteerd dat ze bij deze steunpunten inbreng kunnen leveren, vond de Kamer. Bovendien moet de onafhankelijkheid van deze steunpunten worden gewaarborgd.

Middelen in de klas
De Kamer maakte zich ook druk over de middelen die bij samenwerkingsverbanden op de plank blijven liggen. In twee moties werd aangedrongen op het snel en doelmatig kunnen inzetten van middelen in de klas op verzoek van leerkrachten of de school.

Meer samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Goed nieuws was verder dat zowel Kamer als minister begrepen dat passend onderwijs slechts een tussenstap is op weg naar (meer) inclusief onderwijs. Zo nam de Kamer een motie aan waarin de minister wordt verzocht de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te stimuleren, “zodat meer hybride vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen speciaal en regulier onderwijs. Zoals klassen voor kinderen uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs.”

Ook nam de Kamer een motie aan, waarin de minister wordt gevraagd direct werk te maken van de zogenaamde Samen naar Schoolklassen. Dit is een project waarbij speciale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, worden aangeboden in een reguliere school.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/kamer-unaniem-passend-onderwijs-moet-beter/
Originele titel: Kamer unaniem: passend onderwijs moet beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-12-02

Relevante artikelen ...

Samenwerking Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis Met de samenwerking willen de ziekenhuizen vanuit hun eigen identiteit de patiënt het type zorg leveren waarin ze gespecialiseerd zijn Het Erasmus MC... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 18:29:32
Verklein gezondheidsverschillen en ongelijkheid in de samenleving “Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving”, is de titel van het RVS-advies aan het kabinet Kom met een nationaal programma om gezondheidsv... Management & beleid Wed, 10 Mar 2021, 10:39:06
Patiëntvertegenwoordigers zijn onmisbaar Er zijn organisaties die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor subsidie Patiëntenorganisaties doen nuttig werk en worden steeds vaker gev... Management & beleid Mon, 18 Jan 2021, 16:00:38
Actualisatie handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk De Handreikingen Bezoek en logeren e... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 13:17:20
Toegankelijkheid zorg onder druk door coronabesmettingen Tijdens de eerste golf hebben veel mensen niet de zorg gehad die zij nodig hadden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schaalt het crisisoverleg op me... Management & beleid Tue, 22 Sep 2020, 19:27:51
Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen van het IJsselland Ziekenhuis De NZa voeren bij voorgenomen concentraties in de zorg een procedurele toets uit Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkr... Management & beleid Sat, 14 Mar 2020, 15:04:42