(advertentie)

De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet

Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor veel ouders en kinderen nog lang niet passend is. Het resulteerde in 13 aangenomen moties. Op basis van de stemmingen vorige week een update.

De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet. Maar hij gaf ook aan dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan het onderwijsveld denkt. Er is een ander manier van denken nodig, volgens de minister, waarbij partijen elkaar veel meer opzoeken dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdzorg goed te regelen.

Oudersteunpunten
Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) in een brief met ouderorganisaties (zie ons vorige bericht) aangegeven dat de ervaringsdeskundigheid van ouders veel beter moet worden benut. De Kamer was het hiermee eens en nam een motie aan over de nog op te richten oudersteunpunten bij samenwerkingsverbanden. Ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties moeten zo worden gefaciliteerd dat ze bij deze steunpunten inbreng kunnen leveren, vond de Kamer. Bovendien moet de onafhankelijkheid van deze steunpunten worden gewaarborgd.

Middelen in de klas
De Kamer maakte zich ook druk over de middelen die bij samenwerkingsverbanden op de plank blijven liggen. In twee moties werd aangedrongen op het snel en doelmatig kunnen inzetten van middelen in de klas op verzoek van leerkrachten of de school.

Meer samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Goed nieuws was verder dat zowel Kamer als minister begrepen dat passend onderwijs slechts een tussenstap is op weg naar (meer) inclusief onderwijs. Zo nam de Kamer een motie aan waarin de minister wordt verzocht de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te stimuleren, “zodat meer hybride vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen speciaal en regulier onderwijs. Zoals klassen voor kinderen uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs.”

Ook nam de Kamer een motie aan, waarin de minister wordt gevraagd direct werk te maken van de zogenaamde Samen naar Schoolklassen. Dit is een project waarbij speciale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, worden aangeboden in een reguliere school.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/kamer-unaniem-passend-onderwijs-moet-beter/
Originele titel: Kamer unaniem: passend onderwijs moet beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-12-02

Relevante artikelen ...

Convenant medisch generalistische zorg ondertekend Het convenant biedt volgens ZN goede aanknopingspunten om de samenwerking tussen de beroepsgroepen verder vorm te geven Zorgverzekeraars en zorgkanto... Management & beleid Wed, 04 Nov 2020, 07:59:43
Toegankelijkheid zorg onder druk door coronabesmettingen Tijdens de eerste golf hebben veel mensen niet de zorg gehad die zij nodig hadden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schaalt het crisisoverleg op me... Management & beleid Tue, 22 Sep 2020, 19:27:51
Voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren Er is over die onafhankelijkheid de meeste discussie in media en politiek In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrij... Management & beleid Mon, 29 Jun 2020, 13:26:41
Maatwerk en innovatie staan hoog op de agenda Door de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en organiseren we de zorg anders Innovatie en maatwerk in de zorg staan hoger op ... Management & beleid Wed, 06 May 2020, 09:43:09
Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen van het IJsselland Ziekenhuis De NZa voeren bij voorgenomen concentraties in de zorg een procedurele toets uit Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkr... Management & beleid Sat, 14 Mar 2020, 15:04:42
Verdergaande maatregelen richting inclusief onderwijs Eind mei of begin juni vindt de evaluatie van de Wet passend onderwijs plaats De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclu... Management & beleid Tue, 10 Mar 2020, 12:55:40