De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet

Half november is er een stevig debat gevoerd in de Tweede Kamer over vijf jaar passend onderwijs. De Kamer vond unaniem dat passend onderwijs voor veel ouders en kinderen nog lang niet passend is. Het resulteerde in 13 aangenomen moties. Op basis van de stemmingen vorige week een update.

De minister was het ermee eens dat passend onderwijs beter moet. Maar hij gaf ook aan dat er eigenlijk veel meer mogelijk is dan het onderwijsveld denkt. Er is een ander manier van denken nodig, volgens de minister, waarbij partijen elkaar veel meer opzoeken dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld om de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugdzorg goed te regelen.

Oudersteunpunten
Voorafgaand aan het debat had Ieder(in) in een brief met ouderorganisaties (zie ons vorige bericht) aangegeven dat de ervaringsdeskundigheid van ouders veel beter moet worden benut. De Kamer was het hiermee eens en nam een motie aan over de nog op te richten oudersteunpunten bij samenwerkingsverbanden. Ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties moeten zo worden gefaciliteerd dat ze bij deze steunpunten inbreng kunnen leveren, vond de Kamer. Bovendien moet de onafhankelijkheid van deze steunpunten worden gewaarborgd.

Middelen in de klas
De Kamer maakte zich ook druk over de middelen die bij samenwerkingsverbanden op de plank blijven liggen. In twee moties werd aangedrongen op het snel en doelmatig kunnen inzetten van middelen in de klas op verzoek van leerkrachten of de school.

Meer samenwerking regulier en speciaal onderwijs
Goed nieuws was verder dat zowel Kamer als minister begrepen dat passend onderwijs slechts een tussenstap is op weg naar (meer) inclusief onderwijs. Zo nam de Kamer een motie aan waarin de minister wordt verzocht de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te stimuleren, “zodat meer hybride vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen speciaal en regulier onderwijs. Zoals klassen voor kinderen uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs.”

Ook nam de Kamer een motie aan, waarin de minister wordt gevraagd direct werk te maken van de zogenaamde Samen naar Schoolklassen. Dit is een project waarbij speciale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, worden aangeboden in een reguliere school.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Ieder(in)
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Ieder(in)
Wat is de URL bij deze bron?: https://iederin.nl/kamer-unaniem-passend-onderwijs-moet-beter/
Originele titel: Kamer unaniem: passend onderwijs moet beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-12-02

Relevante artikelen ...

Jaarverslag Zorgverzekeraars Nederland 2021 gepubliceerd Het aantal onderwerpen waar de brancheorganisatie zich mee bezighoudt is groot en zeer divers Het werk van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorg... Management & beleid Tue, 21 Jun 2022, 12:27:23
Regeldruk in de zorg moet verder worden verminderd Zorgmedewerkers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk va... Management & beleid Thu, 09 Jun 2022, 13:10:04
Zwijgbeding verboden in zorgovereenkomsten In al bestaande overeenkomsten kan nog wel een zwijgbeding staan Op 31 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het verbiedt om een ... Management & beleid Wed, 01 Jun 2022, 13:41:04
Plan pandemische paraatheid van start gegaan Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksge... Management & beleid Sun, 17 Apr 2022, 06:44:53
Toekomst huisartsenzorg alleen te garanderen door regionale samenwerking De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen Het is belangrijk dat partijen in de regio samenw... Management & beleid Thu, 31 Mar 2022, 12:12:30
Om dierproeven te vervangen is internationale samenwerking nodig Er zijn nog niet voldoende geschikte methoden zónder dierproeven om de veiligheid goed te kunnen beoordelen Het is nu nog niet mogelijk om helemaal z... Management & beleid Fri, 28 May 2021, 15:27:54

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com