(advertentie)

TVZ heeft verbeteringen doorgevoerd en het vertrouwen van de inspectie in de organisatie is toegenomen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht bij Team voor Zorg B.V. (TVZ) op 14 januari 2021 beëindigd. Het verscherpt toezicht was onder andere gericht op de deskundigheid van de zorgverleners en kwaliteit van de geboden zorg. TVZ heeft verbeteringen doorgevoerd en het vertrouwen van de inspectie in de organisatie is toegenomen. 

Dit was er aan de hand
TVZ is een kleine zorgorganisatie die onder meer thuiszorg en begeleiding levert. TVZ is actief in Venlo, Rotterdam, Amersfoort en Hoogland.

Uit inspectieonderzoek in februari 2020 bleek dat TVZ tekortschoot op alle thema’s van het toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’. De inspectie stelde onder andere vast dat de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed was afgestemd op de complexe zorg die cliënten nodig hadden. Ook had de bestuurder niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam waren.    

Tijdens latere bezoeken constateerde de inspectie dat TVZ onvoldoende verbeteringen had doorgevoerd. Op 2 juni 2020 heeft de inspectie TVZ voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie let tijdens een verscherpt toezicht extra op een zorgaanbieder en volgt of de organisatie de tekortkomingen voldoende herstelt. 

Dit heeft TVZ gedaan
TVZ heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de geboden zorg. Door scholing is de deskundigheid van de zorgverleners verbeterd. Daarnaast zijn onder andere verbeteringen doorgevoerd op de dossiervoering en is een verpleegkundige aangesteld. De bestuurder toonde urgentiebesef en voerde noodzakelijke veranderingen door.  

Hoe nu verder
De inspectie heeft voldoende vertrouwen dat TVZ de verbeteringen in de komende maanden verder doorvoert en beëindigt het verscherpt toezicht. De inspectie verwacht dat TVZ de verbeteringen op eigen kracht doorzet zonder extra toezicht.

Wel blijft de inspectie TVZ volgen om zicht te houden op het effect van de verbeteringen.

Documenten
TVZ B.V. Venlo, december 2020
TVZ B.V. Venlo, opheffen verscherpt toezicht juni 2020

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/einde-verscherpt-toezicht-voor-team-voor-zorg
Originele titel: Einde verscherpt toezicht voor Team voor Zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-21

Relevante artikelen ...

A&G Thuiszorgbureau geen aanwijzing en last onder dwangsom meer Met het faillissement is het traject van de last onder dwangsom en het aanwijzingstraject tot een einde gekomen A&G Thuiszorgbureau (A&G) in Capelle ... Management & beleid Wed, 09 Jun 2021, 06:50:12
Academie Duurzame Zorg heeft een last onder dwangsom De last onder dwangsom is opgelegd voor het overtreden van de medewerkingsplicht De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Academie Duurzame Zorg... Management & beleid Tue, 25 May 2021, 17:57:54
Coronatestservice moet alle zorg die te maken heeft met testen op het coronavirus stoppen De aanbieder van testen op het coronavirus mocht sinds 11 februari 2021 geen antigeensneltesten meer uitvoeren, maar deed dat toch Q-COMED bv, beke... Management & beleid Mon, 19 Apr 2021, 13:13:09
Zorgvilla Decor in Ede krijgt tweede aanwijzing Decor voldoet niet volledig aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Cor&Debby Zorgverlening, ook b... Management & beleid Fri, 16 Apr 2021, 13:57:00
Bekostiging en contractering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger De toegang tot verpleeghuiszorg staat onder druk en daarmee ook de kwaliteit en betaalbaarheid Veel gaat goed in de dialoog tussen zorgkantoor en ver... Management & beleid Wed, 24 Mar 2021, 09:37:06
Om zorg voor corona- en niet-coronapatiënten toegankelijk te houden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk Sinds de uitbraak van corona monitort de NZa de gevolgen van de pandemie voor de toegankelijkheid van zorg Als het aantal coronabesmettingen niet sne... Management & beleid Tue, 15 Dec 2020, 19:20:10