De jeugdhulpaanbieder heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Home 4 kids in Dronten onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie concludeert dat er tekortkomingen zijn bij Home 4 kids en dat er te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan.

Op basis van haar inspectieonderzoek concludeert de inspectie dat er een grote hoeveelheid aan tekortkomingen is bij Home 4 kids. Hieronder zijn ook tekortkomingen op het sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp.

De jeugdhulpaanbieder heeft aangegeven dat zij zal werken aan verbeteringen. De inspectie heeft op dit moment beperkt vertrouwen dat Home 4 kids de noodzakelijke verbeteringen zal aanbrengen in de organisatie en kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt door de omvang en inhoud van de noodzakelijke verbeteringen, en het gegeven dat de bestuurder tijdens het toezichttraject niet altijd transparant geweest is.

Hoe nu verder?
Het verscherpt toezicht heeft een duur van zes maanden. Dit betekent dat Home 4 kids zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 14 januari 2023 moet voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Home 4 kids zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken en voortgangsrapportages opvragen.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie op basis hiervan of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Instellen verscherpt toezicht Home 4 kids

Home 4 kids, Dronten

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/07/25/verscherpt-toezicht-voor-home-4-kids
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Home 4 kids
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-07-25

Relevante artikelen ...

In de jeugdhulp slapen 36 duizend jongeren niet thuis Er zijn grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om jongeren die jeugdhulp met verblijf kregen In het eerste halfjaar van 2022 kregen 35 710... Jeugdzorg Mon, 31 Oct 2022, 11:04:15
Betere basis voor scholieren noodzakelijk Veel maatschappelijke vraagstukken komen terecht op het bordje van de school Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, sch... Jeugdzorg Thu, 12 May 2022, 13:59:00
Meerdere JeugdzorgPlus-locaties Horizon door inspectie bezocht De inspectie heeft al langer signalen dat de kwaliteit van de JeugdzorgPlus-instellingen in heel Nederland onder druk staat De Inspectie Gezondheidsz... Jeugdzorg Thu, 11 Feb 2021, 14:09:31
Specialistische verpleging en zorg thuis voor kind kan beter De belasting voor de ouders is erg groot en de samenwerking in een groot netwerk van zorgverleners is lastig Bij kinderen die specialistische verpl... Jeugdzorg Sun, 23 Jun 2019, 06:08:52
Zorgen over betaalbaarheid en jeugdhulp Betaalbaarheid, toegang en continuïteit van zorg en ondersteuning zijn nog lang niet op orde, laat Ieder(in) aan de Tweede Kamer weten. Vijf jaar na ... Jeugdzorg Tue, 09 Oct 2018, 13:43:11
Bundeling van krachten onderwijs, zorg en jeugdhulp De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd werkt aan een betere aansluiting tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd. Achttien landelijke branche- en ... Jeugdzorg Wed, 12 Sep 2018, 18:43:08

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com