(advertentie)

Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020

In de tweede helft van 2019 en in heel 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 243 concentraties in de zorg goedgekeurd. Dit zijn er 42 minder dan in de anderhalf jaar daarvoor. Ook is de betrokkenheid van private equity en buitenlandse partijen afgenomen. Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020

Deze ontwikkelingen maken wij op uit onze zorgspecifieke concentratietoets. Vanuit deze wettelijke taak toetsen wij of concentratieplannen van zorgaanbieders volgens de juiste procedures verlopen. Het kan dan gaan om juridische en bestuurlijke fusies, overnames of het oprichten van een gezamenlijke onderneming. Daarbij kijken we naar juiste betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders. Op basis van deze toets kunnen we geen conclusies trekken over de effecten van de concentratie op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving: 
Het is belangrijk om te onderzoeken of een fusie of overname goed is voorbereid en dat alle procedures goed verlopen, zodat de toegankelijkheid en continuïteit van zorg niet in het geding komt. De zorgspecifieke concentratietoets maakt trends en ontwikkelingen zichtbaar, zo heeft ketenvorming in de mondzorg en overnames door private equity onze aandacht. De ontwikkelingen van de afgelopen anderhalf jaar zijn te lezen in de informatiekaart.

Concentraties in 2020
Het aantal aanvragen in de mondzorgsector is het sterkst afgenomen. Toch komen net zoals in 2019 de meeste aanvragen voor een concentratie uit deze sector, gevolgd door de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg. In deze sectoren wordt continuïteit van zorg het vaakst genoemd als belangrijkste reden voor de concentratie. De grootste stijging in het aantal aanvragen zien we in de geestelijke gezondheidszorg.

Buitenland en private equity
Bij 52 aanvragen is er sprake van betrokkenheid van een buitenlandse partij. Dit betekent een daling van 20% in vergelijking met 2019. Het verschil komt onder meer door een afname in het aantal concentraties in de mondzorgsector.

Private equity is vooral zichtbaar in sectoren die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) winst mogen uitkeren. Het gaat met name om de sectoren mondzorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg en langdurige zorg. Wij blijven de ontwikkelingen van private equity in de zorg volgen en doen indien nodig nader onderzoek. 

Langdurige zorg
Ter verdieping van deze informatiekaart heeft de NZa een analyse laten uitvoeren op de financiële positie en financiële kwetsbaarheden van zorgaanbieders in de langdurige zorg (intramurale verpleeghuiszorg), die in de afgelopen vijf jaren zijn overgenomen of gefuseerd. 

Ook alternatieve samenwerkingsvormen, zoals een regionale flexpool, worden hierin verkend.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/06/23/afgelopen-anderhalf-jaar-minder-private-equity-en-buitenlandse-partijen-bij-fusies-en-overnames-in-de-zorg
Originele titel: Afgelopen anderhalf jaar minder private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-06-24

Relevante artikelen ...

Passende bekostiging met leidraad voor zorgbundels Het advies passende zorg gaat over gepast gebruik én passende organisatie van zorg In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH... Management & beleid Tue, 01 Mar 2022, 14:46:25
Kritieke planbare zorg en vervolgzorg heeft volle aandacht nodig Ziekenhuizen moeten de zorg dan ook in overleg met zorgaanbieders in de eerstelijn opschalen De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het van groo... Management & beleid Thu, 27 Jan 2022, 17:55:59
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
Na coronadip zijn de reguliere zorgkosten weer aan het stijgen Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het derde kwartaal van 2021  De zorgkosten in de Zorgverzekeringswet stijge... Management & beleid Mon, 27 Dec 2021, 15:45:44
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Bij eerstelijn heerst onbegrip over afwijzing alternatieven jaarverantwoording 54.000 uren voor de zorg aan patiënten gaan verloren Het kabinet blijft doof voor de bezwaren van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en andere ... Management & beleid Wed, 08 Sep 2021, 07:58:05