Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020

In de tweede helft van 2019 en in heel 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 243 concentraties in de zorg goedgekeurd. Dit zijn er 42 minder dan in de anderhalf jaar daarvoor. Ook is de betrokkenheid van private equity en buitenlandse partijen afgenomen. Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020

Deze ontwikkelingen maken wij op uit onze zorgspecifieke concentratietoets. Vanuit deze wettelijke taak toetsen wij of concentratieplannen van zorgaanbieders volgens de juiste procedures verlopen. Het kan dan gaan om juridische en bestuurlijke fusies, overnames of het oprichten van een gezamenlijke onderneming. Daarbij kijken we naar juiste betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders. Op basis van deze toets kunnen we geen conclusies trekken over de effecten van de concentratie op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving: 
Het is belangrijk om te onderzoeken of een fusie of overname goed is voorbereid en dat alle procedures goed verlopen, zodat de toegankelijkheid en continuïteit van zorg niet in het geding komt. De zorgspecifieke concentratietoets maakt trends en ontwikkelingen zichtbaar, zo heeft ketenvorming in de mondzorg en overnames door private equity onze aandacht. De ontwikkelingen van de afgelopen anderhalf jaar zijn te lezen in de informatiekaart.

Concentraties in 2020
Het aantal aanvragen in de mondzorgsector is het sterkst afgenomen. Toch komen net zoals in 2019 de meeste aanvragen voor een concentratie uit deze sector, gevolgd door de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg. In deze sectoren wordt continuïteit van zorg het vaakst genoemd als belangrijkste reden voor de concentratie. De grootste stijging in het aantal aanvragen zien we in de geestelijke gezondheidszorg.

Buitenland en private equity
Bij 52 aanvragen is er sprake van betrokkenheid van een buitenlandse partij. Dit betekent een daling van 20% in vergelijking met 2019. Het verschil komt onder meer door een afname in het aantal concentraties in de mondzorgsector.

Private equity is vooral zichtbaar in sectoren die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) winst mogen uitkeren. Het gaat met name om de sectoren mondzorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg en langdurige zorg. Wij blijven de ontwikkelingen van private equity in de zorg volgen en doen indien nodig nader onderzoek. 

Langdurige zorg
Ter verdieping van deze informatiekaart heeft de NZa een analyse laten uitvoeren op de financiële positie en financiële kwetsbaarheden van zorgaanbieders in de langdurige zorg (intramurale verpleeghuiszorg), die in de afgelopen vijf jaren zijn overgenomen of gefuseerd. 

Ook alternatieve samenwerkingsvormen, zoals een regionale flexpool, worden hierin verkend.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Afgelopen anderhalf jaar minder private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 24 jun 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!