Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft 73 websites opgespoord die antigeensneltesten voor het coronavirus ten onrechte aanboden als zelftesten. Het ging om testen voor professioneel gebruik, die niet bedoeld waren om als zelftest te gebruiken. Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden. De inspectie benaderde deze aanbieders om hen te informeren over de regels. Daar waar dat nodig was, werden de aanbieders een tweede keer dringend aangesproken. Die interventies samen hadden effect: de aanbieders stopten de verkoop geheel of pasten hun aanbod aan.

Dit is een van de vele voorbeelden van het toezicht dat de inspectie de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd ten aanzien van antigeensneltesten op het coronavirus. Het is belangrijk dat de antigeensneltesten betrouwbaar en veilig zijn en goed worden aangeboden. Ook daar heeft de inspectie de afgelopen twee jaar veel werk in verzet. In een factsheet geeft de inspectie hier een breed overzicht van. Eerder al publiceerde de inspectie resultaten van het toezicht op de teststraten.

Fabrikanten moeten blijven verbeteren
Antigeensneltesten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus.  Zelftesten zijn makkelijk uit te voeren en het resultaat komt snel. Daar staat tegenover dat de gevoeligheid minder is dan een PCR-test. Er is een grotere kans op een vals-negatieve uitslag. Geïnfecteerde mensen geven dan het virus door; vaak gesterkt door het gevoel dat ze negatief getest zijn. Om onnodige besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfte te voorkomen is het essentieel dat de testuitslag zo betrouwbaar mogelijk is. 

Eén van de dingen waar de inspectie zich hard voor maakt is dat fabrikanten de test blijven verbeteren. Ze moeten actief ophalen wat de resultaten zijn van hun test in de praktijk en bijvoorbeeld goed in de gaten houden welk effect een nieuwe virusvariant heeft. Ook moeten ze het aan de inspectie doorgeven als ze ontdekken dat hun antigeensneltest niet werkt zoals verwacht.

Het belang van goede communicatie
Juist omdat antigeensneltesten, en dan vooral zelftesten, voorlopig nog veel gebruikt zullen worden, is het belangrijk dat ze breed beschikbaar blijven. Ook moet de communicatie erover glashelder zijn: wanneer gebruik je een zelftest, wat zegt een negatieve uitslag en wat moet je doen bij een positieve uitslag? De inspectie vraagt aandacht voor het belang van duidelijke communicatie door de fabrikanten van antigeensneltesten, en ook door de overheid.

De IGJ zal in de komende periode waakzaam blijven. Wie een snel- of zelftest gebruikt moet er in alle omstandigheden op kunnen blijven vertrouwen dat het product dat hij aantreft in de winkel betrouwbaar is en voorzien van juiste en niet-misleidende informatie.

Publicaties
Factsheet antigeensneltesten


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: IGJ neemt actie op misleidend aanbod van antigeensneltesten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 28 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!