De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Fast & Easy Care in Utrecht een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Voor de huidige cliënten moet Fast & Easy Care op korte termijn (variërend van één tot vier maanden) voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg. Tot Fast & Easy Care daaraan voldoet mag de thuiszorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand
Op 22 februari bezocht de inspectie Fast & Easy Care. Dit na een eerder bezoek in april 2021. De inspectie stelt nu vast dat Fast & Easy Care nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen in de zorg brengen risico’s voor de veiligheid van cliënten met zich mee. De inspectie geeft Fast & Easy Care daarom een aanwijzing die bestaat uit twee delen.

In het eerste deel van de aanwijzing staat dat Fast & Easy Care ervoor moet zorgen dat alle cliënten zorg ontvangen die aansluit bij hun behoeften. Er moeten voldoende deskundige zorgverleners zijn die alleen taken uitvoeren waar zij bevoegd en bekwaam voor zijn. Fast & Easy Care moet ervoor zorgen dat zorgverleners het medicatiebeleid en risicovolle handelingen veilig uitvoeren volgens de regels die daarvoor gelden. Daarnaast moet de wijkverpleegkundige van Fast & Easy Care de kwaliteit van zorg aantoonbaar bewaken. 

In het tweede deel van de aanwijzing verwacht de inspectie onder meer dat Fast & Easy Care ervoor zorgt dat alle cliënten toegang hebben tot hun cliëntdossier. In het cliëntdossier staan alle afgesproken doelen, acties, rapportages en evaluaties die met de cliënt zijn afgesproken. Ook moet de wijkverpleegkundige binnen het team nadrukkelijk als kwaliteitsbevorderaar functioneren. Tot slot moet Fast & Easy Care de kwaliteit van zorg verbeteren en blijvend garanderen.

Hoe nu verder
Fast & Easy Care mag sinds 26 april 2022 geen nieuwe cliënten meer aannemen. Voor de bestaande cliënten moet Fast & Easy Care uiterlijk 26 mei voldoen aan het eerste deel van de aanwijzing. Uiterlijk 26 augustus 2022 moet Fast & Easy Care ook voldoen aan de andere normen. Als Fast & Easy Care aan alle normen uit de aanwijzing heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven.

Als Fast & Easy Care niet op tijd aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten
Thuiszorg Fast & Easy Care Utrecht aanwijzing april 2022
Thuiszorg Fast & Easy Care Utrecht februari 2022


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Aanwijzing voor Fast & Easy Care in Utrecht
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 04 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!