Het is van belang dat de uitbraakplannen van de organisatie up-to-date zijn

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid moeten zijn op uitbraken van virussen, bacteriën en schimmels. De partijen V&VN, Verenso, Zorgthuisnl, Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, LOC Waardevolle Zorg en MantelzorgNL en ActiZ hebben documenten - die oorspronkelijk zijn gemaakt voor het coronavirus - algemeen toepasbaar gemaakt voor uitbraken van infectieziektes.

Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het noodzakelijk dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie en uitvoering van de basis preventiemaatregelen om introductie van virussen op locaties te voorkomen. In het geval er onverhoopt toch een virusuitbraak plaats vindt, is het van belang dat de uitbraakplannen van de organisatie up-to-date zijn.

Het uitgangspunt bij uitbraken blijft dat er een balans gezocht wordt tussen kwaliteit van leven en veiligheid. En we weten dat daarbij de dialoog met bewoners, naasten en medewerkers essentieel is. Wat zijn de wensen en behoeften? Welke risico's willen zij lopen als er een virusuitbraak is? Wie zijn voor bewoners van belang in hun leven en hoe willen zij het contact met hen vormgeven? Wat kunnen naasten betekenen wanneer de continuïteit van zorg enorm onder druk staat?

Handreiking Bezoek en sociaal contact
De handreiking Bezoek en sociaal contact is bedoeld als hulpmiddel voor het organiseren van maatwerk op elke zorglocatie in geval van een uitbraak van infectieziekten. Het streven is om bezoek en sociaal contact op een veilige manier te organiseren. 

Afwegingskader Fase 3: Code Zwart
Het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart geeft inzicht in de mogelijke stappen en keuzes die regionaal kunnen worden gemaakt in geval onverhoopt ‘Fase 3: code zwart’ wordt vastgesteld. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. Het is van belang om voorafgaand aan ‘Fase 3: code zwart’ afspraken te hebben over het verlenen van minimale zorg geleverd door een bevoegde hulpverlener. Het kan zijn dat naasten en/of mantelzorgers gevraagd worden om zorgtaken over te nemen, ook als er in de zorglocatie bezoekbeperkingen gelden. Voor cliënten geldt dat er altijd, ook bij code zwart, een vast aanspreekpunt is waar ze terecht kunnen bij vragen.

Stip op de horizon Covid-19
Specifiek voor Covid-19 hebben veldpartijen in maart de ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’ gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe veldpartijen Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen. Momenteel wordt ook gewerkt aan een dergelijk document voor de zorg thuis. De handreiking Bezoek en sociaal contact vormt samen met het Afwegingskader Fase 3: Code zwart en de 'Stip op de horizon’ een basis voor de omgang met uitbraken van virussen en ziekteverwekkende micro-organismen.

Kijk hier voor alle documenten


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Voorbereiding op uitbraken van virussen en ziekteverwekkende micro-organismen noodzakelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 jun 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!