HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS)

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ggz-aanbieder HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd voor het verkeerd declareren van burn-outklachten. In de jaren van het NZa-onderzoek was er medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van langdurige stressklachten en was de manier van declareren niet onomstotelijk verkeerd.

HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS). Deze patiënten hadden psychische en lichamelijke stress-klachten, gerelateerd aan hun werksituatie die langer aanhielden (burn-out). De behandeling van een burn-out wordt niet vergoed, maar de behandeling van OSS wel. Volgens de NZa had HSK deze behandelingen niet bij de ziektekostenverzekeraars mogen declareren. Dat was voor de NZa reden om HSK een boete op te leggen. Het CBb oordeelt nu dat in de jaren van het NZa-onderzoek (2013-2015) niet duidelijk was dat deze manier van declareren fout was. Er bestond toen medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van deze patiënten die langdurig lichamelijke klachten hadden die verband hielden met werk- of privéstress. Het CBb schrapt daarom de boete.

Passende zorg
De uitspraak van het CBb onderstreept het belang van medisch-inhoudelijke duidelijkheid over wat wel en niet als passende zorg kwalificeert. De NZa vindt het belangrijk dat zorgaanbieders passende zorg ook juist declareren. Als onverzekerde zorg als verzekerde zorg wordt gedeclareerd, lopen de kosten voor het basispakket verder op. Alle inwoners van Nederland draaien dan op voor dure ggz-behandelingen via de premies voor de verplichte basisverzekering. Ook is er daardoor minder (financiële en personele) ruimte om mensen met een (echte) psychische stoornis te behandelen. Dit terwijl de ggz al langer kampt met te lange wachtlijsten en –tijden. De uitspraak van het CBb biedt tegen deze achtergrond ook perspectief. Het CBb oordeelt namelijk dat er met het nieuwe classificatiesysteem voor psychische stoornissen – ingevoerd na het NZa-onderzoek bij HSK – meer duidelijkheid is over wat wel en niet kwalificeert als passende ggz. Dit helpt de NZa in het tegengaan van oneigenlijk gebruik van zorggelden en het bevorderen van passende zorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/06/23/onvoldoende-medisch-inhoudelijke-duidelijkheid-boete-geschrapt
Originele titel: Onvoldoende medisch-inhoudelijke duidelijkheid: boete geschrapt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-24

Relevante artikelen ...

Uitstel NZa rapport kinderhartchirurgie In eerste instantie zou het rapport eind september 2022 door de NZa worden opgeleverd De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft om uitstel gevraagd v... Management & beleid Thu, 01 Sep 2022, 14:39:09
Passende zorg versnellen door aanpassing risicoverevening Zoals beschreven in het regeerakkoord, is passende zorg de nieuwe norm Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en ... Management & beleid Sun, 28 Aug 2022, 07:39:12
Verbetering leven van cliënten in langdurige zorg door intensievere kennisuitwisseling Langdurige zorg staat onder grote druk Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijve... Management & beleid Tue, 28 Jun 2022, 14:54:10
Verlenging prestatie voor corona-meerkosten in curatieve en forensische zorg Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de cu... Management & beleid Sun, 13 Feb 2022, 07:47:33
Maria Service in Enschede heeft aanwijzing De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 13:37:25
De druk op de zorg blijft hoog 20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maa... Management & beleid Tue, 04 Jan 2022, 16:14:12

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com