HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS)

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ggz-aanbieder HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd voor het verkeerd declareren van burn-outklachten. In de jaren van het NZa-onderzoek was er medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van langdurige stressklachten en was de manier van declareren niet onomstotelijk verkeerd.

HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS). Deze patiënten hadden psychische en lichamelijke stress-klachten, gerelateerd aan hun werksituatie die langer aanhielden (burn-out). De behandeling van een burn-out wordt niet vergoed, maar de behandeling van OSS wel. Volgens de NZa had HSK deze behandelingen niet bij de ziektekostenverzekeraars mogen declareren. Dat was voor de NZa reden om HSK een boete op te leggen. Het CBb oordeelt nu dat in de jaren van het NZa-onderzoek (2013-2015) niet duidelijk was dat deze manier van declareren fout was. Er bestond toen medisch verschil van inzicht over de diagnose en behandeling van deze patiënten die langdurig lichamelijke klachten hadden die verband hielden met werk- of privéstress. Het CBb schrapt daarom de boete.

Passende zorg
De uitspraak van het CBb onderstreept het belang van medisch-inhoudelijke duidelijkheid over wat wel en niet als passende zorg kwalificeert. De NZa vindt het belangrijk dat zorgaanbieders passende zorg ook juist declareren. Als onverzekerde zorg als verzekerde zorg wordt gedeclareerd, lopen de kosten voor het basispakket verder op. Alle inwoners van Nederland draaien dan op voor dure ggz-behandelingen via de premies voor de verplichte basisverzekering. Ook is er daardoor minder (financiële en personele) ruimte om mensen met een (echte) psychische stoornis te behandelen. Dit terwijl de ggz al langer kampt met te lange wachtlijsten en –tijden. De uitspraak van het CBb biedt tegen deze achtergrond ook perspectief. Het CBb oordeelt namelijk dat er met het nieuwe classificatiesysteem voor psychische stoornissen – ingevoerd na het NZa-onderzoek bij HSK – meer duidelijkheid is over wat wel en niet kwalificeert als passende ggz. Dit helpt de NZa in het tegengaan van oneigenlijk gebruik van zorggelden en het bevorderen van passende zorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Onvoldoende medisch-inhoudelijke duidelijkheid: boete geschrapt
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 24 jun 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!