Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een boete opgelegd van 81.000 euro vanwege een ondeugdelijke administratie. Daarnaast krijgt de bestuurder van deze zorgaanbieder in de wijkverpleging een persoonlijke boete van 24.300 euro omdat zij geen passende maatregelen heeft getroffen om de situatie te verbeteren.

Zusters aan Huis is een zorgaanbieder in de wijkverpleging en krijgt de boete omdat er niet goed is vastgelegd wanneer zij welke zorg verleende. Hierdoor is niet te achterhalen welke zorg daadwerkelijk aan cliënten geleverd is.

Het is de tweede keer dat de NZa naast de boete voor een zorgorganisatie, een aparte boete oplegt aan de bestuurder. Dit kan wanneer de bestuurder persoonlijk iets te verwijten valt. De NZa heeft in dit geval Zusters aan Huis in december 2020 eerder gewezen op hun ondeugdelijke administratie. De bestuurder heeft sindsdien te weinig stappen ondernomen om dit te verbeteren.

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering
De NZa staat voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hiervoor is het van cruciaal belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren en dat de bedrijfsvoering van zorgorganisaties professioneel is georganiseerd. Het bestuur van een zorgorganisatie is hier verantwoordelijk voor. Een onvolledige administratie of verkeerde declaraties werkt misbruik van zorggelden in de hand. De NZa draagt eraan bij om dit zo snel mogelijk te stoppen en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en helpen we het vertrouwen in de zorg te verstevigen. 

Totstandkoming boete
Deze boete is tot stand gekomen door een nieuwe onderzoeksmethode waarbij gericht informatie wordt opgevraagd bij een zorgaanbieder als we signalen hebben dat er zaken mogelijk niet kloppen. Ook onze eigen data-analyses bieden regelmatig reden om verder te kijken. Bij afwijkingen kan de NZa een vervolgonderzoek instellen. We vragen daarbij de zorgaanbieder gericht om specifieke aanvullende informatie.

Niet-gecontracteerde wijkverpleging
Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars. De NZa benadrukt het belang voor mensen om juist gebruik te maken van gecontracteerde zorg. In de contracten maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en passende zorg. Partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging zetten zich al jaren in voor meer contracten in de wijkverpleging. Het aandeel niet gecontracteerde zorg in de wijkverpleging is de afgelopen jaren gedaald van 9% naar 5%. De NZa vindt dit een positieve ontwikkeling.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Boete voor thuiszorgorganisatie en bestuurder vanwege onzorgvuldige administratie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 10 aug 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!