Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgaanbieder Zorg voor Elk uit Utrecht een boete van 270.000 euro op vanwege een onvolledige administratie. Op meerdere dossiers kon de zorgaanbieder helemaal geen administratie overleggen. Voor andere cliënten zat alleen de indicatiestelling in het dossier, maar ontbrak planning en tijdsregistratie.

Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren. De zorgaanbieder declareerde de prestatie verpleging en verzorging, maar leverde vermoedelijk alleen huishoudelijke hulp.

Op grond van artikel 36 van de Wmg moet een zorgaanbieder een administratie voeren waaruit blijkt dat welke prestaties bij welke cliënt wanneer zijn geleverd. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren; zonder een deugdelijke administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. Na een informatieverzoek voor de administratie heeft de zorgaanbieder drie dozen met losliggende papieren aangeleverd. Op grond hiervan en een toelichting van de bestuurder van de zorgaanbieder achten wij het aannemelijk dat Zorg voor Elk slechts huishoudelijke hulp geboden heeft, maar verpleging en verzorging heeft gedeclareerd.

Vanwege deze ondeugdelijke administratie leggen wij Zorg voor Elk de boete op. Aangezien de zorgaanbieder zijn activiteiten heeft beëindigd, stellen wij de voormalige eigenaar van het bedrijf volledig aansprakelijk.

Het onderzoek naar Zorg voor Elk maakt onderdeel uit van gezamenlijk onderzoek door zorgverzekeraars, toezichthouders in de zorg en toezicht van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Deze organisaties delen zorgwekkende meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is bespreken de toezichthouders en zorgverzekeraars de melding en bepalen een strategie. Ze bekijken welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle en vervolgactie.

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan zorg. Een zorgaanbieder moet zijn patiënten passende zorg bieden en deze op de juiste manier declareren. Schadelijk gedrag stoppen we zo snel mogelijk en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en verstevigen we het vertrouwen in de zorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Boete vanwege ontbreken administratie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 10 mrt 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!