Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgaanbieder Zorg voor Elk uit Utrecht een boete van 270.000 euro op vanwege een onvolledige administratie. Op meerdere dossiers kon de zorgaanbieder helemaal geen administratie overleggen. Voor andere cliënten zat alleen de indicatiestelling in het dossier, maar ontbrak planning en tijdsregistratie.

Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren. De zorgaanbieder declareerde de prestatie verpleging en verzorging, maar leverde vermoedelijk alleen huishoudelijke hulp.

Op grond van artikel 36 van de Wmg moet een zorgaanbieder een administratie voeren waaruit blijkt dat welke prestaties bij welke cliënt wanneer zijn geleverd. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren; zonder een deugdelijke administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. Na een informatieverzoek voor de administratie heeft de zorgaanbieder drie dozen met losliggende papieren aangeleverd. Op grond hiervan en een toelichting van de bestuurder van de zorgaanbieder achten wij het aannemelijk dat Zorg voor Elk slechts huishoudelijke hulp geboden heeft, maar verpleging en verzorging heeft gedeclareerd.

Vanwege deze ondeugdelijke administratie leggen wij Zorg voor Elk de boete op. Aangezien de zorgaanbieder zijn activiteiten heeft beëindigd, stellen wij de voormalige eigenaar van het bedrijf volledig aansprakelijk.

Het onderzoek naar Zorg voor Elk maakt onderdeel uit van gezamenlijk onderzoek door zorgverzekeraars, toezichthouders in de zorg en toezicht van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Deze organisaties delen zorgwekkende meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is bespreken de toezichthouders en zorgverzekeraars de melding en bepalen een strategie. Ze bekijken welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle en vervolgactie.

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan zorg. Een zorgaanbieder moet zijn patiënten passende zorg bieden en deze op de juiste manier declareren. Schadelijk gedrag stoppen we zo snel mogelijk en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en verstevigen we het vertrouwen in de zorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/03/10/boete-vanwege-ontbreken-administratie
Originele titel: Boete vanwege ontbreken administratie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-10

Relevante artikelen ...

Diëtistische benadering bij revalidatie na corona nodig Meer zorguren en vergoeding nodig voor langdurige begeleiding van ex-Covid-19 patiënten Voor herstel en revalidatie van Covid-19 patiënten is in veel... Thuiszorg Thu, 14 May 2020, 14:25:42
Meer ondersteuning bij afschaffen vijfminutenregistratie Zorgverzekeraars hebben daarom een controlehandleiding ontwikkeld Het afschaffen van de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging heeft onder meer ... Thuiszorg Sun, 28 Apr 2019, 08:27:13
Nieuwe bekostiging wijkverpleging In de huidige bekostiging krijgen zorgaanbieders betaald per uur In 2019 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de wijkverpleging met de volg... Thuiszorg Wed, 20 Mar 2019, 19:51:47
Er moet meer aandacht komen voor zorgvraag Zorgverzekeraars en zorgaanbieders besteden in de contracten voor wijkverpleging bijvoorbeeld nog niet genoeg aandacht aan de aard en de ernst van de ... Thuiszorg Mon, 30 Apr 2018, 15:50:16