Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgaanbieder Zorg voor Elk uit Utrecht een boete van 270.000 euro op vanwege een onvolledige administratie. Op meerdere dossiers kon de zorgaanbieder helemaal geen administratie overleggen. Voor andere cliënten zat alleen de indicatiestelling in het dossier, maar ontbrak planning en tijdsregistratie.

Aanleiding voor het onderzoek was het signaal van een zorgverzekeraar die vermoedde dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren. De zorgaanbieder declareerde de prestatie verpleging en verzorging, maar leverde vermoedelijk alleen huishoudelijke hulp.

Op grond van artikel 36 van de Wmg moet een zorgaanbieder een administratie voeren waaruit blijkt dat welke prestaties bij welke cliënt wanneer zijn geleverd. Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren; zonder een deugdelijke administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed. Een onvolledige administratie werkt misbruik van zorggelden in de hand. Na een informatieverzoek voor de administratie heeft de zorgaanbieder drie dozen met losliggende papieren aangeleverd. Op grond hiervan en een toelichting van de bestuurder van de zorgaanbieder achten wij het aannemelijk dat Zorg voor Elk slechts huishoudelijke hulp geboden heeft, maar verpleging en verzorging heeft gedeclareerd.

Vanwege deze ondeugdelijke administratie leggen wij Zorg voor Elk de boete op. Aangezien de zorgaanbieder zijn activiteiten heeft beëindigd, stellen wij de voormalige eigenaar van het bedrijf volledig aansprakelijk.

Het onderzoek naar Zorg voor Elk maakt onderdeel uit van gezamenlijk onderzoek door zorgverzekeraars, toezichthouders in de zorg en toezicht van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie. Deze organisaties delen zorgwekkende meldingen, signalen en data onderzoeken met inachtneming van wet- en regelgeving. Ze controleren of de declaratiedata de meldingen bevestigen. Als dit zo is bespreken de toezichthouders en zorgverzekeraars de melding en bepalen een strategie. Ze bekijken welke organisatie aan zet is voor een effectieve controle en vervolgactie.

De NZa werkt aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Het is belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan zorg. Een zorgaanbieder moet zijn patiënten passende zorg bieden en deze op de juiste manier declareren. Schadelijk gedrag stoppen we zo snel mogelijk en we leggen sancties op als dat nodig is. Zo voorkomen we dat zorggeld verspild wordt en verstevigen we het vertrouwen in de zorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/03/10/boete-vanwege-ontbreken-administratie
Originele titel: Boete vanwege ontbreken administratie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-10

Relevante artikelen ...

Breed convenant gesloten voor betere bekostiging wijkverpleging De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis De wijkverpleging wordt steeds belan... Thuiszorg Thu, 29 Jul 2021, 14:43:37
Meer mensen maken gebruik van wijkverpleging Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit Na een terugval in cliënten door de coronamaatregelen maakten vanaf mei en juni w... Thuiszorg Tue, 15 Sep 2020, 05:40:29
'Slimme zorg thuis' kan een uitkomst bieden Slimme zorg thuis zorgt voor meer betrokkenheid van de patiënt 'Slimme zorg thuis' kan een uitkomst bieden voor de alsmaar toenemende zorgvraag en de... Thuiszorg Thu, 07 Nov 2019, 15:51:53
Terreinwinst voor de nieuwe registratiemethode wijkverpleging De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg. Bijna de helft v... Thuiszorg Wed, 15 May 2019, 18:18:55
Prestaties en tarieven verloskundige zorg 2019 Verloskundigen krijgen net als huisartsen een toeslag voor patiënten die in achterstandswijken wonen. De prestaties en maximale tarieven voor verlosk... Thuiszorg Tue, 17 Jul 2018, 12:50:16
Vermindering administratieve lasten Per 1 januari 2018 heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen In februari... Thuiszorg Wed, 15 Nov 2017, 10:27:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com