De inspectie constateert tekortkomingen in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Herbergier Blerick uit Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. Herbergier Blerick biedt verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De inspectie constateert tekortkomingen in de zorg. Herbergier Blerick stuurt onvoldoende op verbetering van de tekortkomingen volgens de inspectie. Herbergier Blerick moet binnen vier maanden, onder het toeziend oog van de inspectie maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dit is er aan de hand
Op 14 juni bracht de inspectie een bezoek aan Herbergier Blerick. Dit na een eerder bezoek in september vorig jaar. Toen kreeg Herbergier Blerick de tijd om zich te verbeteren. De inspectie stelt nu vast dat Herbergier Blerick nog steeds niet aan de normen voor goede zorg voldoet. 

De inspectie ziet dat Herbergier Blerick sinds het eerste bezoek wel een aantal verbeteringen doorvoerde. Zo betrok zij externe (para)medici bij de zorg. Daarnaast is er een cultuur van leren en verbeteren aan het ontstaan binnen de organisatie. 

Herbergier Blerick schiet onder meer tekort op het gebied van methodisch werken. De deskundigheid van zorgverleners sluit nog niet goed aan bij de zorgvraag van cliënten. De zorgverleners werken nog onvoldoende volgens de veilige principes in de medicatieketen. Ook zijn de professionele afwegingen over de benodigde zorg en ondersteuning niet altijd vastgelegd in het cliëntdossier. Dit geldt ook voor het vastleggen van de geconstateerde risico’s in het cliëntdossier. Incidenten worden nog te weinig besproken en onderzocht. Daardoor wordt er nog onvoldoende geleerd van die incidenten.

Hoe nu verder
Herbergier Blerick moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2022 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten
Herbergier Blerick Venlo instellen verscherpt toezicht augustus 2022
Herbergier Blerick Venlo juni 2022


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Herbergier Blerick uit Venlo onder verscherpt toezicht
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 12 sep 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!