Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken

De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord waar kunnen maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vrijdag bleek dat leden van de branchevereniging van zorgorganisaties het Integraal Zorgakkoord alsnog steunen. Met de duidelijke opdracht de afspraken uit het akkoord nauwgezet te monitoren.

Maandag liet ActiZ weten geen handtekening te kunnen zetten onder het Integraal Zorgakkoord omdat er eerst meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig waren. Hierna is veelvuldig gesproken met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en andere IZA-partijen. Het ging over de al gemaakte afspraken en hoe hier verder uitvoering aan wordt gegeven in de praktijk. Dit leidde tot voldoende vertrouwen bij de ActiZ-leden om het Integraal Zorgakkoord alsnog te steunen. Wel onder de conditie dat de afspraken worden nageleefd en al in de zorgcontractering van 2023 zichtbaar zijn.

Integraal is met ActiZ
Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken. De rol van de wijkverpleging is daarin cruciaal. De wijkverpleging houdt de hele zorg toegankelijk. Goede wijkverpleging biedt mensen kwaliteit van zorg en leven, voorkomt ziekenhuisopnames en beperkt de druk op de huisarts. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Een zorgakkoord kan daarom niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein.’

Een zorgakkoord kan niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein. Anneke Westerlaken \ ActiZ-voorzitter

Samenwerken
In het Integraal Zorgakkoord staan naast afspraken over het voorkomen van zwaardere zorg en betere samenwerking, ook financiële afspraken. Landelijk komt er meer geld beschikbaar voor de wijkverpleging. ‘Zorgorganisaties willen samen met zorgverzekeraars investeren in de wijkverpleging’, zegt Anneke Westerlaken, ‘in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals, in het verlichten van de werkdruk, in het samenwerken met andere zorgverleners in de keten en digitalisering. Reële tarieven zijn daarbij een basisvoorwaarde.’

Verantwoordelijkheid nemen
De maatschappelijke opgave is enorm. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. Westerlaken: ‘ActiZ wil haar verantwoordelijkheid nemen. De ouderenzorg kan en wil helpen om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave door de vergrijzing. Bijvoorbeeld met het bieden van hulp en ondersteuning aan iemands netwerk, met de introductie van technische hulpmiddelen die mensen helpen zelfstandig te blijven wonen en met passende zorg door zorgprofessionals. Met elkaar moeten we de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden.’


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: ActiZ steunt alsnog Integraal Zorgakkoord
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 16 sep 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!