Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen

‘De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau.’ ActiZ is blij dat de omicron-variant minder ziekmakend lijkt en dat de vaccinaties bescherming bieden. Tegelijkertijd herkent de branchevereniging van zorgorganisaties de deze week bekend geworden hoge verzuimcijfers uit de praktijk. Die waren in twintig jaar tijd nog niet eerder zo hoog. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Het is bitter dat veel cliënten al maanden minder of andere zorg krijgen dan gewend en een nare realiteit dat dit voorlopig niet anders zal worden.’

‘Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen.’ ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken reageert op de verzuimcijfers die Vernet presenteerde over 2021 en op de nieuwe maatregelen van het kabinet. ‘De nieuwe quarantaineregels bieden hopelijk iets meer mogelijkheden om mensen die gevaccineerd  en klachtenvrij zijn op een veilige manier te kunnen laten werken. We willen immers zo veel mogelijk mensen zorg en ondersteuning bieden. Maar de praktijk is dat veel afgeschaalde zorg in met name de thuiszorg nog niet hervat kan worden.’ 

Geen glazen bol
Al in november lieten ActiZ, huisartsenvereniging LHV en beroepsvereniging V&VN weten dat in de wijk alleen de hoogstnoodzakelijke zorg mogelijk is. ‘Helaas geldt dit in veel gevallen nog altijd.’ Anneke Westerlaken: ‘Er zijn meer mensen dan ooit besmet met het coronavirus, gelukkig blijft de meesten een ziekenhuisopname bespaart dankzij vaccinaties en de mildere variant. We hebben echter geen glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken. Wel weten we dat het aantal mensen dat zorg nodig zal hebben alleen maar toeneemt en de beschikbaarheid van de mensen om de zorg te leveren niet mee groeit. We zullen dus blijvend meer mensen met minder zorgverleners moeten helpen.’

Zorg voor de toekomst
ActiZ dringt er bij het nieuwe kabinet op aan om integraal naar de zorg voor ouderen te kijken en maatregelen te nemen die het werken in de zorg makkelijker maakt, beter beloont en stimuleert. Ook vraagt de branchevereniging aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing op de woningmarkt en de toegang tot de zorg. ‘Er liggen tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg klaar’, aldus Westerlaken. ‘Niets doen is geen optie, dan weten we zeker dat de zorg voor ouderen vastloopt. Dit kabinet moet alles op alles zetten om ouderen die dat nodig hebben ook in de nabije toekomst van goede zorg te kunnen blijven voorzien. ActiZ helpt het kabinet daar graag bij, want net als corona moeten we ook de vergrijzing samen aanpakken.’

De 'Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg' zijn een initiatief van 13 landelijke partijen: van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen.