De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap volgens de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt het Integraal Zorgakkoord (IZA) en werkt samen met alle ondertekenaars mee aan de transformatie naar passende zorg. De NZa schreef de ministers en staatsecretaris samen met het Zorginstituut een brief om onze steun uit te spreken. Daarnaast geven we in de brief aan waar wat ons betreft kansen liggen en welke aandachtspunten wij zien in de uitwerking van het akkoord. 

Akkoord op volle breedte
De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap naar integrale, passende zorg in Nederland. Het is voor het eerst dat er een akkoord wordt gesloten over de volle breedte van de zorg, waarbij zo veel partijen, van gemeente tot zorgverzekeraar, van de geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging, aan tafel zitten. De zorg wordt schaarser door de groeiende vergrijzing en het stijgende personeelstekort. Alleen door intensief samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Afspraken en samenwerking
Onze inzet is dat de burger en de zorgprofessional gaan merken dat de beweging naar passende zorg is ingezet. Samenwerking is cruciaal om de resultaten van het IZA te behalen. Het is belangrijk dat het maatschappelijk belang altijd de focus blijft en zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorginkopers elkaar hierop aanspreken. Goede strakke samenwerkingsafspraken zijn nodig om te voorkomen dat het akkoord te vrijblijvend blijkt of we met elkaar verzanden in technische vraagstukken. 

Regio-analyses
De NZa draagt onder andere bij door het ter beschikking stellen van goede gegevens. Zo zullen wij op korte termijn regio-analyses delen die de basis kunnen vormen voor regionale samenwerking. Op de totstandkoming van deze samenwerking zullen wij ook op toezien. In het IZA zijn afspraken gemaakt over transformatiemiddelen die nodig zijn om tot passende zorg te komen. Dat geld moet ingezet worden waar de investering het meest nodig is. We zullen partijen daarin ondersteunen, maar ook op aanspreken als dat nodig is. Wij zien er naar uit om binnen en buiten het IZA met alle partijen verdere stappen te zetten naar passende zorg.

Zie ook
Passende zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Integraal Zorgakkoord is eerste stap naar passende zorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 02 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!