De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap volgens de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt het Integraal Zorgakkoord (IZA) en werkt samen met alle ondertekenaars mee aan de transformatie naar passende zorg. De NZa schreef de ministers en staatsecretaris samen met het Zorginstituut een brief om onze steun uit te spreken. Daarnaast geven we in de brief aan waar wat ons betreft kansen liggen en welke aandachtspunten wij zien in de uitwerking van het akkoord. 

Akkoord op volle breedte
De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap naar integrale, passende zorg in Nederland. Het is voor het eerst dat er een akkoord wordt gesloten over de volle breedte van de zorg, waarbij zo veel partijen, van gemeente tot zorgverzekeraar, van de geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging, aan tafel zitten. De zorg wordt schaarser door de groeiende vergrijzing en het stijgende personeelstekort. Alleen door intensief samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Afspraken en samenwerking
Onze inzet is dat de burger en de zorgprofessional gaan merken dat de beweging naar passende zorg is ingezet. Samenwerking is cruciaal om de resultaten van het IZA te behalen. Het is belangrijk dat het maatschappelijk belang altijd de focus blijft en zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorginkopers elkaar hierop aanspreken. Goede strakke samenwerkingsafspraken zijn nodig om te voorkomen dat het akkoord te vrijblijvend blijkt of we met elkaar verzanden in technische vraagstukken. 

Regio-analyses
De NZa draagt onder andere bij door het ter beschikking stellen van goede gegevens. Zo zullen wij op korte termijn regio-analyses delen die de basis kunnen vormen voor regionale samenwerking. Op de totstandkoming van deze samenwerking zullen wij ook op toezien. In het IZA zijn afspraken gemaakt over transformatiemiddelen die nodig zijn om tot passende zorg te komen. Dat geld moet ingezet worden waar de investering het meest nodig is. We zullen partijen daarin ondersteunen, maar ook op aanspreken als dat nodig is. Wij zien er naar uit om binnen en buiten het IZA met alle partijen verdere stappen te zetten naar passende zorg.

Zie ook
Passende zorg