De stapeling van de zorgkosten voor de patiënt en de complexiteit van eigen betalingen zijn voor apothekers en de KNMP al langer een bron van zorg

Apothekers signaleren vrijwel wekelijks zorgmijding. Bijna 90% van de apothekers signaleert minimaal wekelijks dat er sprake is van zorgmijding.  Dat blijkt uit de KNMP-monitor Zorgmijding 2023. 46% van de apothekers geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden dagelijks ervaren dat patiënten zorg mijden. Bij bijna 42% van de respondenten komt dit wekelijks voor. 

KNMP-bestuurder Jos Lüers: “Zorgmijding, verminderd geneesmiddelgebruik en de vergroting van sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn zaken waar de KNMP en apothekers in het land zich zorgen over maken. We zien nu ook in de cijfers terug dat patiënten vaker zorg mijden. Ten opzichte van 2019 zien we bijvoorbeeld een stijging van 15%. Naast de mogelijke negatieve gezondheidsgevolgen, kan zorgmijding in de eerstelijnszorg ook nog eens leiden tot hogere kosten elders, bijvoorbeeld in de duurdere tweedelijnszorg. Dat is zeer onwenselijk.” 

Uit de KNMP-monitor blijkt dat de kosten een zeer belangrijk aspect zijn om geneesmiddelen niet, of op een andere wijze dan voorgeschreven, te gebruiken. Zo geeft bijna 86% van de respondenten aan dat patiënten hun medicatie niet komen ophalen vanwege de te hoge kosten, doordat het middel uit het pakket is. Andere redenen zijn het eigen risico en de eigen bijdrage.  

Voorts komt uit de monitor naar voren dat het aantal geneesmiddelen dat niet is afgehaald in de apotheek in de afgelopen 12 maanden, is gestegen. Dat geeft 66% van respondenten aan.

De stapeling van de zorgkosten voor de patiënt en de complexiteit van eigen betalingen zijn voor apothekers en de KNMP al langer een bron van zorg. Om dieper inzicht te krijgen in de huidige situatie is onderzoek uitgevoerd via een online enquête. Deze is afgelopen november uitgezet onder openbaar apothekers. Gevraagd is onder meer naar de mate en wijze van zorgmijding en met welke reden patiënten hun medicatie niet komen ophalen in de apotheek. 370 apothekers hebben hierop gereageerd. Een eerdere monitor voerde de KNMP uit in 2019.

KNMP-monitor Zorgmijding 2023

Bron: KNMP


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : KNMP
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: KNMP-monitor Zorgmijding: toename van 15 procent in vier jaar
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 22 dec 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!