Dat de NZa de overname heeft goedgekeurd, betekent niet dat de NZa geen oog heeft voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de overname goed van een huisartsenpraktijk in Amsterdam door huisartsenketen Co-Med Zorg B.V. (Co-Med). De NZa heeft de aanvraag getoetst en oordeelt dat Co-Med in de concentratieplannen heeft aangetoond dat er voldoende huisartsen dan wel waarnemend huisartsen zijn aangesteld voor de patiënten van de desbetreffende praktijk. Dat de NZa de overname heeft goedgekeurd, betekent niet dat de NZa geen oog heeft voor zorgen die bestaan rondom de bedrijfsvoering van Co-Med.

Zorgspecifieke concentratietoets
De NZa benadrukt dat iedere concentratieaanvraag afzonderlijk wordt beoordeeld. Bij toetsing van de aanvraag bekijkt de NZa of partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid. Daarnaast onderzoeken wij of de verwachte effecten van de overname voldoende zijn onderzocht. In het kader van de financiën toetst de NZa alleen of de effectenrapportage voldoende inzicht biedt in de financiële gevolgen van de overname. Wij beoordelen ook of partijen hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers, cliënten en andere stakeholders. Op basis van deze toets kan de NZa geen conclusies trekken over de effecten van deze overname op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NZa onderzoeken op dit moment of de zorgspecifieke concentratietoets inhoudelijker kan worden ingestoken.

Gezamenlijk onderzoek IGJ en NZa
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de NZa doen gezamenlijk een onderzoek naar de risico’s en kansen van bedrijfsketens in de huisartsenzorg. De verwachting is dat er over enkele weken een (deel)rapport over dit onderzoek zal worden gepubliceerd. Het reguliere toezicht van de IGJ en de NZa loopt ondertussen gewoon door. Beide toezichthouders grijpen in bij casussen waar regels en normen worden overtreden.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Overname Co-Med goedgekeurd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 05 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!