(advertentie)

Op 6 juli is het formulier op de website van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gewijzigd waarmee het ontslag wegens disfunctioneren wordt gemeld.

Het oude formulier gaf bij veel meldingen geen compleet overzicht om snel tot een beoordeling van de situatie en de risico’s voor de veiligheid van patiënten komen. Daarom moest de inspectie vaak een brief sturen waarin werd gevraagd om aanvullende informatie binnen twee weken aan te leveren. Met de aanpassing van het meldformulier wil de inspectie het proces van melding en beoordeling verbeteren en versnellen. Het nieuwe meldformulier voorkomt ook onnodige administratieve handelingen voor de melder.

Het vernieuwde meldformulier op de website van IGZ is uitgebreid met een aantal vragen over de periode voor het ontslag. Die gaan over welke acties de bestuurder van een zorginstelling heeft ondernomen om het functioneren van de zorgverlener te bespreken en te verbeteren en een nadere toelichting van de ontslagredenen. De verplichting tot het aanleveren van deze informatie door de melder is sinds 1 januari 2016 wettelijk vastgelegd in de Wkkgz.

De ontslagmelding wordt zoals gebruikelijk via de website van IGZ gedaan, op dezelfde plaats en dezelfde manier.

Van ontslag wegens disfunctioneren is sprake wanneer een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En wanneer een zorginstelling om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Het gaat dan om een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen zoals bijvoorbeeld aanwijzingen dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, of dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de zorgverlener.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2019-06-17

Relevante artikelen ...

Verscherpt Toezicht KBWO opgeheven De Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen (KBWO) in Helmond staat niet langer onder verscherpt toezicht. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidsz... Management & beleid Sun, 04 Jun 2017, 14:22:21
Aanwijzing voor De Wit Thuiszorg B.V. beëindigd De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de aanwijzing voor De Wit Thuiszorg B.V. in Nijmegen beëindigd. De inspectie heeft vastgesteld dat... Management & beleid Wed, 27 Sep 2017, 19:51:29
Gezamenlijke zorg en ondersteuning aan jeugdige onvoldoende passend De vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten een calamiteit in Heerlen waarbij een jeugdige suïcide pleegde. Ondanks d... Management & beleid Tue, 18 Jul 2017, 21:20:38
Inspecties: bereikbaarheid 1-1-2 bij piekbelasting moet beter Het opnemen en doorschakelen van 1-1-2 oproepen kent risico’s als veel mensen tegelijk naar het alarmnummer bellen. Ook zijn er nog steeds kwetsbaa... Management & beleid Thu, 27 Jul 2017, 09:34:47
Signalen zorgfraude 2016 In 2016 heeft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 447 signalen ontvangen van mogelijke zorgfraude. In 2015 waren dat er 428. De meeste signal... Management & beleid Thu, 31 Aug 2017, 15:05:00
Zorgverlener krijgt aanwijzing Zorgverlener mevrouw Van Tol uit Vlaardingen heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een aanwijzing gekregen De Inspectie Gezondheidszorg en ... Management & beleid Sat, 07 Oct 2017, 12:53:00

(advertentie)
(advertentie)