De Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen (KBWO) in Helmond staat niet langer onder verscherpt toezicht.

Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten na een inspectiebezoek. De inspectie zag hierbij dat medewerkers en bestuurders hard gewerkt hebben en verbeteringen zijn gerealiseerd.

De IGZ legde in oktober 2016 het verscherpt toezicht op. KBWO moest een aantal zaken verbeteren. Dit ging bijvoorbeeld over het bijhouden van cliëntdossiers en over medicatieveiligheid. Ook moest KBWO zorgen voor beleid over vrijheidsbeperkende maatregelen.

In april 2017 heeft de inspectie KBWO opnieuw bezocht. Toen bleek dat bestuurders en medewerkers van KBWO hard en met succes hebben gewerkt hebben aan verbeteringen. Onder meer op de terreinen medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking constateerde de IGZ geen tekortkomingen meer bij de getoetste normen.

Een scholingsplan en werken volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) blijft een aandachtspunt. De inspectie ziet genoeg motivatie en daadkracht bij KBWO om dit goed en blijvend aan te pakken.

Hoe nu verder?
De inspectie zal de vorderingen bij KBWO blijven volgen onder andere via (on)aangekondigde bezoeken bij de instelling.

Bron: IGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-06-29

Relevante artikelen ...

Aanpak voor veiligheid op school verstevigd Er komt een onafhankelijk meldpunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, k... Management & beleid Sun, 06 Mar 2022, 08:04:33
Langetermijnvisie voor covid door multidisciplinair team Conclusie dat covid niet meer helemaal weggaat ‘Van bestrijden van een pandemie naar leven met een endemie’, zo heet het document dat experts van ond... Management & beleid Tue, 01 Feb 2022, 10:11:46
Rochayda Care in Den Haag onder verscherpt toezicht Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszo... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:14:54
Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uitgebreid Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2... Management & beleid Sun, 21 Nov 2021, 06:36:03
Geen aanwijzing meer en einde last onder dwangsom voor AZR-Zorg De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing en last onder dw... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 13:58:23
Braam, locatie Praam in Haulerwijk onder verscherpt toezicht De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Braam, locatie Praam 9a in Haulerwijk, onde... Management & beleid Tue, 26 Oct 2021, 14:37:05

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com