Nieuws per tag ...

 • Voor SMA-patiënten type 2 en 3a Spinraza beschikbaar

  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en farmaceut Biogen zijn  overeengekomen gekomen dat  het middel Spinraza voor SMA patiënten beschikbaar komt.

 • ‘Zorg burn-out’ gevaar bij mantelzorg kinderen met een verstandelijke beperking

  De ondersteuning vanuit bijvoorbeeld dagbesteding, zorginstellingen, respijtzorg en paramedische zorg zijn bijna volledig weggevallen

 • 1 januari 2022 vervalt het persoonlijk budget

  In de Cao umc staat vermeld dat de medewerker het opgebouwde budget mag besteden tot 1 januari 2021

 • Bezoek verpleeghuis versoepeld

  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan

  Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

  Samen verantwoordelijk
  De handreiking die partijen hebben gemaakt voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. De veldpartijen vinden het belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant.

  Handreiking
  Op vrijdag 8 mei hebben de veldpartijen een eerste gezamenlijke handreiking gepubliceerd. In de geactualiseerde versie wordt meer perspectief geboden over de verschillende fases van versoepeling. De ervaringen van de 26 verpleeghuislocaties die 11 mei waren gestart zijn gebruikt bij aanpassing van de handreiking.

  Plan per locatie
  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de verpleegkundig advies raad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren. De handreiking helpt verpleeghuizen om dit te doen. De handreiking bevat de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.

  Verdere verruiming
  De voorwaarden voor bezoek gelden tot 15 juli. Pas na die datum is een verdere versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. De partijen betrokken bij de handreiking zijn niet gelukkig met de datum van 15 juli. De partijen pleiten er voor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan een harde datum. Zorgorganisaties zouden samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VAR/PAR en de regiebehandelaren zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is zolang zij zich houden aan de in de handreiking geschetste randvoorwaarden.

 • Compensatieregeling voor zorgaanbieders in de maak

  Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage

 • De corona-maatregelen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte hard

  Bij de coronamaatregelen moet veel meer rekening worden gehouden met wat nodig en mogelijk is voor mensen met een beperking of chronische ziekte

 • De ggz pleit voor ruimhartige regeling zorgbonus

  Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling

 • Digitale persoonlijke gezondheidsomgeving is kosteloos

  Een PGO is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens

 • Gezamenlijk plan opgesteld voor cliëntondersteuning

  Mensen moeten goed geïnformeerd worden en de beste keuzes kunnen maken bij het regelen van hun zorg

 • Kabinet maakt geld vrij voor tegemoetkoming Q-koorts

  Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming

 • KNMG: ‘voltooid leven’-wens invoelbaar, maar regeling onwenselijk

  Voor de medische beroepsgroep is het invoelbaar dat mensen zekerheid en geruststelling willen als het gaat om het eigen levenseinde, voor dat moment of de toekomst.

 • Meer huishoudens hebben recht op huurtoeslag

  Voor mensen die al huurtoeslag ontvingen in 2019 zijn er – als hun inkomen niet wijzigt- dit jaar geen veranderingen

 • Oudere medewerkers in dienst in het Martini Ziekenhuis

  Als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van personeel introduceert het Martini Ziekenhuis voor alle medewerkers van zestig jaar of ouder een generatieregeling.

 • Rechtvaardiger regeling voor ziekenvervoer

  De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om advies over een ‘rechtvaardiger’ regeling voor ziekenvervoer

 • Tijdelijke opschorting regeling Coronabanen in de zorg

  De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies

 • VIPP GGZ regeling gepubliceerd

  Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen, waardoor er met één taal word gesproken

 • Website www.vippggz.nl on line

  Neem een kijkje op de site voor het laatste nieuws, de agenda en veelgestelde vragen over VIPP GGZ.

 • Wijziging en verlenging NOW-regeling

  De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet