(advertentie)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Convivio locatie Villa Anna (Villa Anna) vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld.

Volgens de IGZ voldoet de zorg niet aan de normen. Dit leidt tot hoge risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De IGZ heeft onvoldoende vertrouwen dat Villa Anna, zonder extra maatregelen, binnen een redelijke termijn de voortdurende tekortkomingen kan oplossen.

Villa Anna biedt 24-uurs dementiezorg aan negen cliënten.

Belangrijkste conclusies
Op 16 juni 2016 bracht de IGZ een inspectiebezoek aan Villa Anna. Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de zorginstelling niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen. Villa Anna kreeg de kans om de nodige verbeteringen door te voeren.

Op 24 februari 2017 bracht de IGZ opnieuw een bezoek. Tijdens dit bezoek bleek dat Villa Anna nog steeds niet voldeed aan het merendeel van de getoetste normen. Zo is het niet gelukt om een goed functionerend kwaliteitssysteem op te zetten. Een kwaliteitssysteem is belangrijk omdat daar (bijna) fouten worden gemeld, zodat er van geleerd kan worden.

Ook is er bij de medewerkers Villa Anna te weinig zorginhoudelijke kennis aanwezig. Verder zijn de cliëntdossiers niet op orde. In deze dossiers staat niet goed beschreven wat de wensen en behoeften van cliënten zijn. En welke zorgverlening met welk doel gegeven moet worden. Daarnaast worden vrijheidsbeperkende maatregelen onzorgvuldig toegepast. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg zijn niet goed geborgd. Hierdoor is het risico op onverantwoorde en onveilige zorg hoog.

Hoe nu verder?
De IGZ verwacht dat locatie Villa Anna zich inspant om alle tekortkomingen binnen vier maanden op te lossen. De IGZ volgt de ontwikkelingen bij Villa Anna nauwlettend. Dit doet de IGZ onder andere door het brengen van onaangekondigde bezoeken.

Bron: IGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-04-10

Relevante artikelen ...

Landelijke Stichting Vredenoord onder verscherpt toezicht Vredenoord voldoet nog altijd niet aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Landelijke Stichting Vredenoo... Ouderenzorg Wed, 06 Jan 2021, 16:14:32
Verpleeghuizen helder over kwaliteit en veiligheid Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben gegevens aangeleverd over de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het gaat om kwaliteitsinformatie v... Ouderenzorg Wed, 20 Sep 2017, 14:26:47