De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Het Talenten-huis te Enkhuizen per 28 maart 2017 opgeheven.

De inspecties hebben geconstateerd dat Het Talenten-huis belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd om te voldoen aan de kwaliteitseisen van verantwoorde hulp voor jeugd. Er is een grote vooruitgang in de kwaliteit van de uitvoering van de hulpverlening zichtbaar sinds april 2016.

Het Talenten-huis voldoet nu aan 51 van de 56 beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij de thema’s uitvoering hulpverlening en leefklimaat zijn alle verwachtingen als voldoende beoordeeld. De inspecties zijn van mening dat Het Talenten-huis verantwoorde hulp biedt aan jeugdigen en dat de bestuurlijke continuïteit nu voldoende gewaarborgd is. De inspecties verwachten dat Het Talenten-huis ervoor zorgt dat de genomen verbetermaatregelen structureel zijn.

Instellen verscherpt toezicht
Op 20 april 2016 is Het Talenten-huis onder verscherpt toezicht gesteld. Naar het oordeel van de inspecties was de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp onvoldoende. De tekortkomingen waren structureel van aard. Verbetering was nodig voor de tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van de hulpverlening, veiligheid, cliëntenpositie, organisatie en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Gedurende het traject van verscherpt toezicht hebben de inspecties op meerdere momenten verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. Deze bestonden onder andere uit (on)aangekondigd toezicht op locatie, bestuurlijke gesprekken en het beoordelen van voortgangsrapportages door Het Talenten-huis over de verbeteringen.

Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd van de eindtoets die heeft geleid tot de opheffing verscherpt toezicht.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-07-01

Relevante artikelen ...

Verscherpt toezicht Veilig Thuis Gelderland Zuid opgeheven De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben het verscherpt toezicht op Veilig Thuis Gelderland Zuid, onderdeel van GGD Gelderland Zuid, per 4 ap... Jeugdzorg Thu, 06 Apr 2017, 13:20:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com