Sharaida voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Sharaida Care Thuiszorg in Diemen een aanwijzing gegeven. De zorg van Sharaida voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen.

Dit is er aan de hand
Op 8 oktober 2020 bracht de inspectie een bezoek aan Sharaida. Dit na eerdere bezoeken in 2018 en 2019 en een periode van een half jaar waarin Sharaida onder verscherpt toezicht van de inspectie stond. De inspectie stelt nu vast dat Sharaida nog steeds niet voldoet aan 11 van de 12 getoetste normen op de volgende terreinen:

 • de cliënt centraal (o.a. zorg bieden volgens goedgekeurde indicaties, zorg evalueren en aanpassen als dat nodig is);
 • integrale zorg bieden (wijkverpleging volgens zorgplan, afgestemd met andere zorgverleners en mantelzorgers);
 • veilige zorg (risico’s in beeld hebben, vastgelegd in de dossiers van de cliënten, veilige en zorgvuldige medicatieverstrekking);
 • een professionele, autonome positie voor de wijkverpleegkundige;
 • sturen op kwaliteit en veiligheid (o.a. kwaliteitsinformatie, incidenten en ervaringen van cliënten gebruiken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, voldoende intern toezicht, genoeg deskundig personeel voor alle aangeboden zorg).

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

Sharaida Care Thuiszorg moet uiterlijk op 12 mei 2021 voldoen aan de normen op de genoemde terreinen. Anders kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om de verbeteringen af te dwingen.

Documenten
Sharaida Care Thuiszorg Diemen aanwijzing januari 2020
Sharaida Care Thuiszorg Diemen oktober 2020


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Aanwijzing voor Sharaida Care Thuiszorg
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 21 jan 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!