Doruk voldoet nu op veel terreinen geheel of grotendeels aan de normen die gelden voor goede en veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Thuiszorg Doruk B.V. in Almelo beëindigd. Doruk heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dit was er aan de hand
Sinds half augustus 2020 stond Doruk onder verscherpt toezicht omdat er toen tekortkomingen waren in de zorg, vooral in het samenwerken als team, het bieden van veilige zorg en het sturen op kwaliteit.

Dit heeft Doruk gedaan
De tekortkomingen zijn voldoende opgelost, Doruk voldoet nu op veel terreinen geheel of grotendeels aan de normen die gelden voor goede en veilige zorg. De inspectie ziet dat de betrokken zorgverleners zich daarbij ten volle inzetten. Doruk stelt zich transparant op, is bereid te leren en is zich bewust van wat nog beter kan. Daarbij zijn twee externe verpleegkundigen ingeschakeld, ook voor de komende tijd.

Hoe nu verder
Er is nog wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Maar de inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Doruk om dat binnen de komende maanden te doen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd.

Documenten
Thuiszorg Doruk B.V. Almelo einde verscherpt toezicht augustus 2020
Thuiszorg Doruk B.V. Almelo februari 2021


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Einde verscherpt toezicht op Thuiszorg Doruk in Almelo
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 26 apr 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!