Het UMC Utrecht is van mening dat het sluiten van bestaande infrastructuur en een goed functionerende zorgketen de kwaliteit van zorg schaadt

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum stonden op 30 november samen voor de rechter. In een zogenoemde bodemprocedure vragen zij de rechter om het besluit te vernietigen om de vergunning voor interventies bij aangeboren hartafwijkingen in Utrecht in te trekken. Dit doen zij in het belang van de patiënt, die recht heeft op de beste zorg. Het UMC Utrecht is van mening dat het sluiten van bestaande infrastructuur en een goed functionerende zorgketen de kwaliteit van zorg schaadt en daarmee het maatschappelijk belang. 

Onduidelijk proces en precedent voor volgende concentraties  
Het besluit om de kinderhartinterventies te concentreren in het Erasmus MC en het UMCG, werd in april van dit jaar genomen door demissionair minister Kuipers. Daarmee legt de minister het besluit van zijn voorganger, waarin Utrecht wel een vergunning zou houden, naast zich neer. Terwijl het UMC Utrecht aan alle criteria van de minister in ruime mate voldoet. 

De minister heeft vooraf geen duidelijk proces gedefinieerd over hoe de umc’s precies in aanmerking kunnen komen voor de schaarse kinderhartchirurgie-vergunning. Ook is niet duidelijk welke criteria hij hierbij wel en niet hanteert en hoe hij die weegt. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het proces rondom deze concentratie niet goed verlopen is, en zeker geen voorbeeld mag zijn voor toekomstige concentratie vraagstukken.  

Aanpalende zorg  
De kinderhartchirurgie in Utrecht is van grote waarde voor de kinderoncologische zorg. De chirurgen van het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum opereren samen en hebben een enorme kwaliteitsimpuls aan de oncologische zorg in Nederland gegeven. Het kinderhartteam levert zorg aan kinderen die als gevolg van de kankerbehandeling bijwerkingen aan hart en longen krijgen of al een hartafwijking hadden en narcose nodig hebben. Daarbij is ook regelmatig sprake van acute levensreddende zorg. Met de concentratie van de kinderoncologie in Utrecht is het eerste stukje van de concentratie-puzzel in Nederland gelegd. Een concentratie waardoor kinderen op één plek alle nodige en beste zorg krijgen. De opgebouwde kennis en investeringen in kostbare infrastructuur van deze samenwerking mogen niet zomaar teniet worden gedaan.  

Samenwerken in cluster 
Kwaliteit en toegankelijkheid van academische hart- en kinderzorg in Nederland moet altijd voorop staan. “Deze discussie loopt al een paar jaar terwijl onze wereld ondertussen veranderd is. Vóór de Covid-pandemie konden we ons niet voorstellen dat de digitale wereld en de zorg zo met elkaar verbonden konden zijn.” Zegt Margriet Schneider, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht. “Door voortschrijdend inzicht zien we nu welke mogelijkheden er zijn. Zo werken we al heel goed samen in de regio. In plaats van de verliesscenario’s die voortkomen uit het besluit van de minister willen wij juist een win-win situatie creëren voor de patiënt, de zorg, de wetenschap en de portemonnee van de belastingbetaler door veel meer samen te gaan werken. Dat doen wij nu op landelijk niveau met LUMC en Amsterdam UMC. Wij staan daarbij open voor alle partners die zich daarbij aan willen sluiten. Om samen stappen vooruit te zetten voor toekomstbestendige congenitale hartzorg.” 

Het UMC Utrecht heeft de handen ineengeslagen met CAHAL, centrum aangeboren hartafwijkingen Amsterdam - Leiden. Dankzij deze samenwerking kan kostbare kinder-ic capaciteit behouden blijven en aanpalende zorg voor kinderen met kanker worden gewaarborgd. Deze samenwerking heeft als voordeel voor de patiënt dat de kwalitatief goede zorg die zij gewend zijn, geboden blijft op dezelfde vertrouwde plek.  

Het team van zorgprofessionals kan zich zo verder specialiseren in zeldzame aandoeningen op de plek waar de beste infrastructuur en kennis reeds aanwezig zijn. Doordat er sprake is van één team wordt de inzet van chirurgen ook minder kwetsbaar. In plaats van de patiënten zullen juist de professionals gaan reizen tussen de verschillende locaties. Zij zullen worden opgeleid in de verschillende ziekenhuizen, met de beste infrastructuur en kennis. Door behoud van hoogstaande apparatuur op de verschillende locaties maken we de zorg duurzamer en toekomstbestendig en kunnen we als cluster de beste zorg aan kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking blijven bieden. 

Bron: UMC Utrecht


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: UMC Utrecht
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : UMC Utrecht
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: UMC Utrecht wil vooruit met kinderhartchirurgie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!