(advertentie)

In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV een uiterste poging tot overeenstemming te komen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 26 oktober liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversdelegatie vast.

Vakbonden onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben daarin niet aflatend meegedacht met werkgevers die in zwaar weer verkeren. Ze waren bereid de looneis voor 2021 fors te matigen, maar wel zonder verdere verslechteringen, mits in 2022 een reparatie van deze matiging plaats zou vinden. Dat kan ook, want er komen dan immers miljarden vrij voor de jeugdzorg. Werkgevers wilden voor 2021 een loonsverhoging van 2% geven, maar tegelijkertijd de ontslagvergoeding versoberen. Ook wilden werkgevers niet praten over de loonsverhoging over 2022. Vakbonden beschouwen dit voorstel niet als redelijk in het licht van de stijgende pensioenpremie. Dit betekent immers voor werknemers geen koopkrachtbehoud, laat staan koopkrachtverbetering.

Er is ruimte
Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten bij het bepalen van de tarieven voor de jeugdzorg bij verordening regels stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de gestelde eisen aan de kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met de deskundigheid van beroepskrachten en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat als partijen in de Cao Jeugdzorg afspraken maken over arbeidsvoorwaarden dat gemeenten op basis van de Jeugdwet ervoor moeten zorgen dat de tarieven rekening houden met de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Desondanks stellen werkgevers zich passief op en zijn slechts voornemens af te wachten hoeveel geld de jeugdzorgwerkgevers voor gemeenten gaan krijgen.

Nu zorgen voor behoud van werknemers
Door het stagneren van de cao-onderhandeling komen afspraken niet van de grond over zaken als loonsverhoging, werkdrukmaatregelen, positionering van professionals en overige maatregelen die inzetten op behoud van werknemers. De jeugdzorg kent absoluut nijpende personeelsproblemen met een hoog verloop, hoog verzuim, hoge werkdruk en een stagnerende instroom van nieuwe werknemers. De achterblijvende waardering en onhoudbare arbeidsomstandigheden zijn daar mede debet aan. Voor het behoud van goede jeugdzorg is het dringend noodzakelijk te investeren in de waardering van werknemers.

Collectieve acties
In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Indien werkgevers niet bereid zijn alsnog afspraken te maken voor een nieuwe cao, worden collectieve acties gevoerd. Het ultimatum loopt tot 10 november.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: LAD
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : LAD (Landelijke vereniging artsen in dienstverband)
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.lad.nl/vakbonden-stellen-jeugdzorg-nederland-ultimatum/
Originele titel: Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-08

Relevante artikelen ...

Zorgmedewerkers blijven erg gemotiveerd Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg trots zijn op het werk dat zij doen Medewerkers in de verpleging, verz... Arbeid & CAO Mon, 09 May 2022, 20:24:07
Verzuimmeldingen door griepgolf en corona op recordhoogte Verzuimpercentage in Nederland blijft stijgen In maart 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar 5,6% (ten opzichte v... Arbeid & CAO Thu, 21 Apr 2022, 06:19:39
Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg Daarin staat onder meer een loonstijging van 8 procent over drie jaar en een eenmalig bedrag van 250 euro Vakbonden FNV, CNV en FBZ en brancheverenig... Arbeid & CAO Tue, 12 Apr 2022, 06:12:02
Nog steeds ongekende hoge druk in de (thuis)zorg Heb begrip van de nog bestaande maatregelen vraagt ActiZ De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau. Het verzuim is... Arbeid & CAO Sun, 27 Mar 2022, 09:38:04
Gehandicaptenzorg heeft nieuwe cao De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 en loopt tot en met 31 januari 2024 Afgelopen nacht is alsnog een onderhandelingsresultaat... Arbeid & CAO Fri, 18 Mar 2022, 07:53:02
Zorg- en welzijnsmedewerkers in houdgreep van werkdruk 1 op de 3 medewerkers verwacht dat hoge werkdruk snel sterk toeneemt 11Terwijl Nederland van het coronaslot is, zitten zorg- en welzijnsmedewerkers i... Arbeid & CAO Mon, 07 Mar 2022, 13:59:58