In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV een uiterste poging tot overeenstemming te komen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 26 oktober liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversdelegatie vast.

Vakbonden onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben daarin niet aflatend meegedacht met werkgevers die in zwaar weer verkeren. Ze waren bereid de looneis voor 2021 fors te matigen, maar wel zonder verdere verslechteringen, mits in 2022 een reparatie van deze matiging plaats zou vinden. Dat kan ook, want er komen dan immers miljarden vrij voor de jeugdzorg. Werkgevers wilden voor 2021 een loonsverhoging van 2% geven, maar tegelijkertijd de ontslagvergoeding versoberen. Ook wilden werkgevers niet praten over de loonsverhoging over 2022. Vakbonden beschouwen dit voorstel niet als redelijk in het licht van de stijgende pensioenpremie. Dit betekent immers voor werknemers geen koopkrachtbehoud, laat staan koopkrachtverbetering.

Er is ruimte
Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten bij het bepalen van de tarieven voor de jeugdzorg bij verordening regels stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de gestelde eisen aan de kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met de deskundigheid van beroepskrachten en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat als partijen in de Cao Jeugdzorg afspraken maken over arbeidsvoorwaarden dat gemeenten op basis van de Jeugdwet ervoor moeten zorgen dat de tarieven rekening houden met de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Desondanks stellen werkgevers zich passief op en zijn slechts voornemens af te wachten hoeveel geld de jeugdzorgwerkgevers voor gemeenten gaan krijgen.

Nu zorgen voor behoud van werknemers
Door het stagneren van de cao-onderhandeling komen afspraken niet van de grond over zaken als loonsverhoging, werkdrukmaatregelen, positionering van professionals en overige maatregelen die inzetten op behoud van werknemers. De jeugdzorg kent absoluut nijpende personeelsproblemen met een hoog verloop, hoog verzuim, hoge werkdruk en een stagnerende instroom van nieuwe werknemers. De achterblijvende waardering en onhoudbare arbeidsomstandigheden zijn daar mede debet aan. Voor het behoud van goede jeugdzorg is het dringend noodzakelijk te investeren in de waardering van werknemers.

Collectieve acties
In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Indien werkgevers niet bereid zijn alsnog afspraken te maken voor een nieuwe cao, worden collectieve acties gevoerd. Het ultimatum loopt tot 10 november.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: LAD
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : LAD (Landelijke vereniging artsen in dienstverband)
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 08 nov 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!