In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden LAD/FBZ, FNV en CNV een uiterste poging tot overeenstemming te komen over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens de laatste onderhandelingsronde op 26 oktober liepen de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversdelegatie vast.

Vakbonden onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben daarin niet aflatend meegedacht met werkgevers die in zwaar weer verkeren. Ze waren bereid de looneis voor 2021 fors te matigen, maar wel zonder verdere verslechteringen, mits in 2022 een reparatie van deze matiging plaats zou vinden. Dat kan ook, want er komen dan immers miljarden vrij voor de jeugdzorg. Werkgevers wilden voor 2021 een loonsverhoging van 2% geven, maar tegelijkertijd de ontslagvergoeding versoberen. Ook wilden werkgevers niet praten over de loonsverhoging over 2022. Vakbonden beschouwen dit voorstel niet als redelijk in het licht van de stijgende pensioenpremie. Dit betekent immers voor werknemers geen koopkrachtbehoud, laat staan koopkrachtverbetering.

Er is ruimte
Volgens de Jeugdwet moeten gemeenten bij het bepalen van de tarieven voor de jeugdzorg bij verordening regels stellen ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de gestelde eisen aan de kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden met de deskundigheid van beroepskrachten en de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat als partijen in de Cao Jeugdzorg afspraken maken over arbeidsvoorwaarden dat gemeenten op basis van de Jeugdwet ervoor moeten zorgen dat de tarieven rekening houden met de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Desondanks stellen werkgevers zich passief op en zijn slechts voornemens af te wachten hoeveel geld de jeugdzorgwerkgevers voor gemeenten gaan krijgen.

Nu zorgen voor behoud van werknemers
Door het stagneren van de cao-onderhandeling komen afspraken niet van de grond over zaken als loonsverhoging, werkdrukmaatregelen, positionering van professionals en overige maatregelen die inzetten op behoud van werknemers. De jeugdzorg kent absoluut nijpende personeelsproblemen met een hoog verloop, hoog verzuim, hoge werkdruk en een stagnerende instroom van nieuwe werknemers. De achterblijvende waardering en onhoudbare arbeidsomstandigheden zijn daar mede debet aan. Voor het behoud van goede jeugdzorg is het dringend noodzakelijk te investeren in de waardering van werknemers.

Collectieve acties
In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Indien werkgevers niet bereid zijn alsnog afspraken te maken voor een nieuwe cao, worden collectieve acties gevoerd. Het ultimatum loopt tot 10 november.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: LAD
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : LAD (Landelijke vereniging artsen in dienstverband)
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.lad.nl/vakbonden-stellen-jeugdzorg-nederland-ultimatum/
Originele titel: Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-08

Relevante artikelen ...

Aangevuld cao-akkoord UMC's De vakbonden leggen het aangevulde cao-akkoord met een positief advies voor aan hun leden dus de acties zijn van de baan De NFU en de vakbonden FNV, ... Arbeid & CAO Fri, 12 Nov 2021, 14:34:30
De gevolgen van de coronacrisis voor IC-verpleegkundigen blijven groot Mentale klachten zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar Veertig procent van de IC-verpleegkundigen ervaren klachten als angst, depressie of post... Arbeid & CAO Wed, 10 Nov 2021, 11:20:13
25 november derde stakingsdag umc’s als goed cao-akkoord uitblijft De ontevredenheid onder umc-werknemers is heel groot, er moet iets gebeuren om de werkdruk en personeelstekorten terug te dringen Vakbonden CNV, FNV,... Arbeid & CAO Mon, 08 Nov 2021, 16:31:52
Verbetering arbeidsvoorwaarden met meer draagvlak bij bonden De NFU streeft er naar om de werkomstandigheden verder te kunnen verbeteren met de vrijgekomen financiële ruimte uit Den Haag De tweede actiedag in a... Arbeid & CAO Wed, 27 Oct 2021, 07:43:05
Meer dan miljoen zorgbonussen toegewezen Zorgverleners aan wie de zorgbonus 2021 is toegekend, krijgen netto bijna 385 euro op hun rekening bijgeschreven Meer dan een miljoen zorgverleners z... Arbeid & CAO Mon, 25 Oct 2021, 13:54:30
Teleurstelling NFU over tweede actiedag De NFU en de umc’s hebben begrip voor de vraag van medewerkers in de umc’s Op dinsdag 26 oktober 2021 wordt in alle umc’s in Nederland een landelijke... Arbeid & CAO Fri, 22 Oct 2021, 15:45:54