Het CBS constateert dat zorgmedewerkers er de afgelopen jaren er in vergelijking met de overheid en marktsectoren op achteruit gegaan zijn

De loonkloof tussen de zorg en andere sectoren is niet kleiner, maar juist groter geworden. De salarissen zijn volgens het Centraal Bureau voor Statistiek verder achterop geraakt bij de overheid en marktsectoren. ‘De cijfers bevestigen helaas wat ActiZ en de vakbonden al een tijd aangeven’, stelt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken, ‘zorgmedewerkers hebben recht op meer loon.’ De branchevereniging van zorgorganisaties pleit voor meer loonruimte vanuit de overheid om salarissen van zorgmedewerkers te verhogen.

Het Centraal Bureau voor Statistiek constateert dat zorgmedewerkers er de afgelopen jaren er in vergelijking met de overheid en marktsectoren op achteruit gegaan zijn. ‘Met de recente verhogingen in de cao konden we de gestegen kosten van mensen voor huren, voeding en energie enigszins dempen’, legt Anneke Westerlaken uit, ‘maar het is niet genoeg geweest om de achterstand in te lopen. Daarvoor is echt meer geld vanuit de overheid nodig.’ 

Eerste stap had weinig effect
In 2021 trok het demissionaire kabinet Rutte III 675 miljoen euro uit voor verhoging van salarissen in de zorg. ‘Daarvan hebben ActiZ en ook de oppositiepartijen in de Kamer altijd gezegd dat het een eerste stap was. Het is tijd om de volgende stap te zetten’, aldus Westerlaken. ‘De verhoging in 2021 werd gelijk verdeeld over alle zorgsectoren, maar heeft in de ouderenzorg relatief weinig effect gehad. Het bedrag moest in deze sector over meer mensen verdeeld worden.’ In de ouderenzorg werken met name helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, juist de groep zorgmedewerkers die de loonkloof raakt.

Als een volgend kabinet er niet in slaagt de loonkloof te dichten, dan komt de houdbaarheid van de zorg voor ouderen onverantwoord onder druk te staan.ActiZ \ vereniging van zorgorganisaties

Concurrerend
ActiZ pleit bij politieke partijen voor een integrale visie op vergrijzing en daarbij horen ook investeringen in de arbeidsmarkt voor zorg. De komende jaren gaat 15% van alle medewerkers in de ouderenzorg met pensioen. Als een volgend kabinet er niet in slaagt de loonkloof te dichten, dan komt de houdbaarheid van de zorg voor ouderen onverantwoord onder druk te staan waarschuwt ActiZ.

Westerlaken: ‘Ouderenzorg is een prachtig vak. Willen we dat werkbaar en aantrekkelijk houden en mensen behouden en werven, dan hoort daar ook een passend salaris bij.’

Manifest
Zet de medewerker op één en betaal hen marktconform. Dat is de kernboodschap van het manifest 'De medewerker op 1'. Het manifest is opgesteld en ondertekend door werkgeversorganisataties en vakbonden in de ouderenzorg en thuiszorg. Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer mensen bij die zorg nodig hebben, terwijl het aantal mensen in de zorg afneemt. De zorgprofessional is hierin van cruciale waarde.

ActiZ ondertekent manifest 'De medewerker op 1'

Bron: ActiZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: CBS: ‘Achterstand zorgsalarissen groeit’
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 aug 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!