In 2024 gaat dat om 4 miljard euro voor de OVA-ruimte, de overheidsbijdrage aan arbeidskosten van zorgpersoneel

Opnieuw laat minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, blijken dat extra loonruimte voor zorgmedewerkers onbespreekbaar is. In een reactie op vragen uit de Tweede Kamer wekt de minister de indruk dat er structureel meer geld beschikbaar komt om salarissen te verhogen. In 2024 gaat dat om 4 miljard euro voor de OVA-ruimte, de overheidsbijdrage aan arbeidskosten van zorgpersoneel. ‘De OVA is bedoeld om de ontwikkelingen in de markt bij te benen, maar het salaris van zorgmedewerkers in de VVT staat dan nog steeds op grote afstand’, reageert bestuurder Yvonne van Stiphout.

Om in de zorg een marktconforme loonontwikkeling te kunnen bieden, geeft de overheid ieder een jaar bijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling, de zogenaamde OVA. Deze is gebaseerd op de loonontwikkeling in de private sector en wordt verwerkt in de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). In 2024 is er structureel 4 miljard euro extra beschikbaar voor de OVA-ruimte bij de huidige raming, zo blijkt uit de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer door minister Helder.

Salarissen blijven achter
‘De minister geeft hiermee de indruk dat deze middelen helpen om de loonkloof te dichten. Maar ik moet dat rechtzetten: deze 4 miljard is slechts een uitvoering van dat wat gewoon in het OVA-convenant is afgesproken: namelijk dat de overheid bijdraagt aan de arbeidskosten van personeel, zodat de zorg niet teveel achterloopt met de rest van de markt’, zo reageert Yvonne van Stiphout, bestuurder van zorggroep De Opbouw en voorzitter van de ActiZ themacommissie Arbeid.    

De OVA-ruimte gaat niets veranderen aan de salarisachterstand van medewerkers in de zorg. Yvonne van Stiphout\Voorzitter ActiZ themacommissie Arbeid en bestuurder zorggroep De Opbouw

‘Maar zorgmedewerkers verdienen nu al fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. De OVA-ruimte gaat hier niets aan veranderen. De gemiddelde loonkloof beslaat 7,5 procent tussen de markt en onze sector. Leden van ActiZ hebben hierdoor meer en meer moeite om te concurreren met commerciële organisaties voor personeel, op de krappe arbeidsmarkt.’

ActiZ heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de minister, en blijft dit doen zolang dat nodig is. Van Stiphout: ‘Er is structureel 1 miljard euro nodig om zorgmedewerkers in de ouderenzorg marktconform te belonen. Niet alleen vanuit menselijk oogpunt, maar ook gezien het grote beroep dat we als samenleving op zorgmedewerkers doen is deze investering meer dan gerechtvaardigd. Dat betekent een investering bóven OVA-ruimte, waarmee het ministerie over de brug moet komen.’

Bron: ActiZ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 14 apr 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!