Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden

Beter weten hoe hoog de vaccinatiegraad van een zorgafdeling of team is, is handig, zegt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. 'Het is zeker niet onze bedoeling om van elke individuele medewerker te weten of ze ingeënt zijn. Maar we willen wel graag per locatie of team weten hoe het er voor staat, zodat we in gesprek met de medewerkers gerichter maatregelen kunnen nemen. Nu vermoeden we dat de vaccinatiegraad vrij hoog is, maar we weten niet precies hoe hoog', zei ActiZ bestuurslid Conny Helder tegen de NOS na een vraag over de suggestie van de OMT-leden.

Het idee is dat de vaccinatiegraad in de ouderenzorg, zowel in de thuiszorg als de verpleeghuiszorg hoog is, maar exacte cijfers ontbreken. Op dit moment maken werkgevers een inschatting van de vaccinatiegraad op basis van geluiden uit de koffiekamer of anonieme enquêtes.

Bedrijfsartsen
ActiZ ziet binnen de huidige AVG een mogelijke rol voor de bedrijfsartsen. Die mogen aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn en hun beeld delen met de werkgever mits dat niet herleidbaar is naar het individu. Wat ActiZ betreft, zouden de bedrijfsartsen bijvoorbeeld toegang kunnen krijgen tot een registratiesysteem. 'Dan kunnen ze een grotere signalerende rol spelen dan nu. Je zou moeten uitzoeken hoe dat qua privacy werkt', aldus ActiZ tegenover persbureau ANP. Het zelf beslissen over wel of geen vaccinatie en wel of geen openheid daarover op persoonsniveau is en blijft voor zorgorganisaties vanzelfsprekend.

Goede informatie
Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en hebben er belang bij dat medewerkers niet of minder ernstig ziek worden. Werkgevers in de zorg bieden daarom informatie aan zorgmedewerkers om een goede afweging te kunnen maken over vaccinaties. Dat draagt bovendien bij aan veilige zorg. Niet alleen bij de aanpak van corona, maar bijvoorbeeld ook via de campagne ‘Zo geprikt’ rond de griepvaccinatie.