De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024

Op de dag dat er een protestactie en massastaking in de jeugdzorg was aangekondigd, zijn werkgevers en vakbonden FNV, CNV en FBZ maandag 20 november tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Voor medewerkers is er daardoor in 2024 9,25% meer loon. In 2025 stijgen de salarissen met 3% en wordt inflatiecompensatie toegepast. Verder liggen er baanbrekende afspraken over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid.

Onder druk van een ultimatum van de vakbonden en een aangekondigd massaprotest op 20 november, bleek brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland bereid om de afgelopen weken extra stappen te zetten voor de broodnodige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van jeugdzorgmedewerkers. Een belangrijk signaal waarmee zowel de werkgevers als de bonden aangeven dat er serieuze stappen gezet worden om de voortdurende crisis in de jeugdzorg het hoofd te bieden.

‘Een historische cao’
Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘We zien dit als een historische cao, omdat de afgelopen weken duizenden jeugdzorgmedewerkers nadrukkelijk en niet zelden vol emotie bij ons én bij hun werkgevers hebben aangegeven: tot hier en niet verder! De maat was écht vol en als de werkgevers dat signaal nu niet serieus hadden genomen, was er waarschijnlijk iets onherstelbaar beschadigd in de arbeidsverhoudingen. We zijn enorm blij dat het zo ver niet is gekomen en dat we nu samen werk kunnen maken van herstel in de sector.’

Koopkrachtverlies 2023 gecompenseerd
De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024. Jeugdzorgmedewerkers krijgen er dan meteen 8% meer loon bij. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. Op 1  juli 2024 stijgen de salarissen met nog eens 1,25%. Met deze 9,25% loonsverhoging in 2024 is ook een deel van het koopkrachtverlies vanwege de inflatie in 2023 gecompenseerd. Een nadrukkelijke eis van de bonden. Verder komt er in 2025 3% extra loon bij en is er een inflatiecompensatie met een maximum van 2,25%, als de inflatie hoger is dan 3%. De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer gaat op 1 januari 2025 van 19 naar 23 cent per kilometer. Ook kunnen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst zelf maatwerkafspraken maken met hun werkgever als ze belemmerd worden door rouw, overgang en menstruatie.

Normering van werkzaamheden
Om de werkdruk te beteugelen is er een systeem afgesproken dat moet zorgen dat medewerkers binnen hun uren blijven. Deze normering werkt als volgt: de beschikbare uren (na aftrek van verlof, verzuim en re-integratie) worden verdeeld in twee categorieën: werkzaamheden die passen bij de functie en alles wat daarbij hoort, zoals reistijd, administratie en casusbespreking. En aan de andere kant de overige werkzaamheden, onder andere hersteltijd, scholing, intervisie en het inwerken van collega’s. De totale optelsom moet binnen de inzetbare tijd passen. Voor medewerkers die zonder cliënten werken, geldt een vergelijkbare verdeling.

Rode knop voor medewerkers
Medewerkers kunnen op een virtuele ‘rode knop’ drukken. In extreme gevallen waarbij de werkdruk of veiligheid niet langer te waarborgen is, krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid om de situatie adequaat op te lossen. Om de veiligheid van medewerkers verder te vergroten zijn er bovendien afspraken gemaakt over veilig werken. Daarin staan afspraken over hoe er met agressie wordt omgegaan, maar ook over onder meer preventie en nazorg.

Leden stemmen over onderhandelaarsakkoord
De komende tijd krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om te stemmen over het onderhandelaarsakkoord. In de jeugdzorg werken zo’n 33.000 mensen die vallen onder de cao Jeugdzorg.

Hier lees je het hele onderhandelaarsakkoord: Onderhandelaarsakkoord-cao-Jeugdzorg-20-november-2023

Bron: FNV Jeugdzorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: FNV Jeugdzorg / Sander Wageman
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : FNV Jeugdzorg
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao Jeugdzorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 21 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!