Hooggeachte minister B. Bruins, mevr. Lodders,

Hierbij haak ik aan bij mijn collega-verpleegkundigen die geconfronteerd worden met de plannen die er liggen voor wetsvoorstel Wet BIG II, met betrekking tot de titel regieverpleegkundige.

Ik wil hierbij graag mijn verhaal doen en mijn visie geven op de voorgestelde scenario's.

Ik ben als In-service opgeleide verpleegkundige (1985) in 2011  afgestudeerd als wondconsulent aan het Erasmus MC te Rotterdam. Toen ik in 2009 begon, werd er vanuit gegaan dat de opleiding gecertificeerd zou worden. Tot op heden is hiervan nog geen sprake. Er schijnen voldoende
inspanningen geweest te zijn om dit te regelen, maar men schijnt tegen bureaucratie aan te lopen.

Dat neemt niet weg, dat ik als wondconsulent wel de taken verricht passend bij een regieverpleegkundige. Ik werk namelijk als wondconsulent in het Wondcentrum van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Sterker nog, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, geeft aan dat de regiefunctie gegeven kan worden aan een Wondcentrum (zorgaanbieder) waar óf een verpleegkundig specialist, óf een wondconsulent werkzaam is:

Menzis heeft in het ‘Zorginkoopbeleid Wondzorg 2020’ (Publicatiedatum 26 maart 2019) een module opgenomen met betrekking tot de regiefunctie complexe wondzorg.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor afspraken in het kader van de module Regiefunctie complexe wondzorg zullen moeten aantonen dat beroepsbeoefenaar(s), die binnen de multidisciplinaire samenwerking de regiefunctie uitoefenen, zijn opgeleid als verpleegkundig specialist met minimaal 2 jaar ervaring in de complexe wondzorg of wondconsulent (Erasmus
Medisch Centrum te Rotterdam).

Graag wil ik hierbij laten weten dat ik achter functiedifferentiëring sta, maar dat de manier waarop, met name met betrekking tot het volgende: 
De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012  hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.”
én
Om zoveel mogelijk mbo-v en inservice-verpleegkundigen met een vervolgopleiding de kans te bieden om toegang te krijgen tot de overgangsregeling beveelt de commissie het CZO, hogescholen en brancheorganisaties aan om hun verpleegkundige vervolgopleidingen te laten accrediteren door het NCP NLQF (voor zover nog niet gedaan).” mijns inziens, op korte termijn (2020) niet realistisch zijn. In de wondzorg zijn regieverpleegkundigen hard nodig, zoals ook blijkt uit het inkoopbeleid van Menzis, maar als het de opleidingen al niet lukt om de accreditatie binnen te halen staan wij als wondconsulenten met de rug tegen de muur. 
Natuurlijk zou ik het liefst zien dat het voorbeeld van Menzis gevolgd wordt.

Als dit geen optie is voor de verschillende terreinen in de zorg, dan heeft het opt-out scenario mijn voorkeur boven het opt-in scenario. Door het proces wat meer tijd te geven, verpleegkundigen op hun niveau te laten werken waarop ze nu werken en de tijd te geven extra scholing te ontwikkelen en te laten volgen, zal er nog meer onrust voorkomen kunnen worden. Scholingen of toetsen zullen moeten aansluiten bij de specialisaties in de verpleging.

Dat neemt niet weg dat ik het jaartal 2012 vreemd vind en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Mbo/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6 en HBO opgeleiden.

De waarde van ervaring in de zorg wordt hiermee geen recht gedaan, terwijl de vervolgopleidingen geïnvesteerd hebben om naast de aanwezige kennis en de ervaring ook op het benodigde denkniveau te komen.

Laten we zuinig zijn op een waardevolle, maar uitstervende groep, In-service opgeleiden die er alles aan gedaan hebben om op het vereiste HBO niveau te komen, met enorm veel ervaring. (Een pas afgestudeerde HBO verpleegkundige heeft bij lange na niet de kennis die zij hebben.) 
Deze groep is de komende tijd keihard nodig.

Indien gewenst ben ik bereid deze mail mondeling nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
(naam bekend bij de redactie),
Wondconsulent.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-07-14

Relevante artikelen ...

BIG II - Een onbedwingbare behoefte aan inservice-verpleegkundigen Naar aanleiding van ons vorige artikel over onduidelijkheid over het niveau van de inservice-verpleegkundige, ging Zorgkrant.nl op nader onderzoek uit... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 13 Aug 2019, 15:27:48
BIG II - Voorlichting aan Minister Bruins Geachte minister Bruins, Als ik de sociale media mag geloven puilt u mailbox inmiddels uit van vele bezorgde collega’s die u van alles duidelijk will... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 10 Aug 2019, 11:07:23
BIG II - Zorgen om de plannen van Bruins Bij dezen wil ook ik mijn grote zorgen ten aanzien van de plannen van minister Bruins uitspreken: En dan heb je ook nog de inservice-opgeleide verp... Blogs & Vlogs - BIG II Wed, 07 Aug 2019, 16:23:13
BIG II - Eerlijke erkenning voor vakmensen! Geachte lezer graag wil ik u in dit verhaal meenemen wat de overgangsregeling wet BIG 2 voor mij betekent. Sinds 2005 ben ik verpleegkundige niveau 4,... Blogs & Vlogs - BIG II Wed, 07 Aug 2019, 12:04:15
BIG II - Het twijfelachtige besluit over de inserviceverpleegkundige Een groot pijnpunt voor verpleegkundigen in de overgangsregeling bij het wetsvoorstel Wet BIG II, is de positie van de inservice opgeleide verpleegkun... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 04 Aug 2019, 12:30:10
BIG II - Een bericht vanuit de Sociale Psychiatrie Ik zal me even voor gaan stellen; Mij ontmoeten en treffen als professional betekent het volgende; Alleen in het diepste, meest zwarte krochten van ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 04 Aug 2019, 12:20:24

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Laat je reactie achter

  1. Plaats uw bericht zonder in te loggen. Pas zichtbaar na beoordeling door een moderator!
0 Characters
Bijlagen (0 / 3)
Deel jouw locatie

(advertentie)