Hooggeachte minister B. Bruins, mevr. Lodders,

Hierbij haak ik aan bij mijn collega-verpleegkundigen die geconfronteerd worden met de plannen die er liggen voor wetsvoorstel Wet BIG II, met betrekking tot de titel regieverpleegkundige.

Ik wil hierbij graag mijn verhaal doen en mijn visie geven op de voorgestelde scenario's.

Ik ben als In-service opgeleide verpleegkundige (1985) in 2011  afgestudeerd als wondconsulent aan het Erasmus MC te Rotterdam. Toen ik in 2009 begon, werd er vanuit gegaan dat de opleiding gecertificeerd zou worden. Tot op heden is hiervan nog geen sprake. Er schijnen voldoende
inspanningen geweest te zijn om dit te regelen, maar men schijnt tegen bureaucratie aan te lopen.

Dat neemt niet weg, dat ik als wondconsulent wel de taken verricht passend bij een regieverpleegkundige. Ik werk namelijk als wondconsulent in het Wondcentrum van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Sterker nog, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, geeft aan dat de regiefunctie gegeven kan worden aan een Wondcentrum (zorgaanbieder) waar óf een verpleegkundig specialist, óf een wondconsulent werkzaam is:

Menzis heeft in het ‘Zorginkoopbeleid Wondzorg 2020’ (Publicatiedatum 26 maart 2019) een module opgenomen met betrekking tot de regiefunctie complexe wondzorg.

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor afspraken in het kader van de module Regiefunctie complexe wondzorg zullen moeten aantonen dat beroepsbeoefenaar(s), die binnen de multidisciplinaire samenwerking de regiefunctie uitoefenen, zijn opgeleid als verpleegkundig specialist met minimaal 2 jaar ervaring in de complexe wondzorg of wondconsulent (Erasmus
Medisch Centrum te Rotterdam).

Graag wil ik hierbij laten weten dat ik achter functiedifferentiëring sta, maar dat de manier waarop, met name met betrekking tot het volgende: 
De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012  hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.”
én
Om zoveel mogelijk mbo-v en inservice-verpleegkundigen met een vervolgopleiding de kans te bieden om toegang te krijgen tot de overgangsregeling beveelt de commissie het CZO, hogescholen en brancheorganisaties aan om hun verpleegkundige vervolgopleidingen te laten accrediteren door het NCP NLQF (voor zover nog niet gedaan).” mijns inziens, op korte termijn (2020) niet realistisch zijn. In de wondzorg zijn regieverpleegkundigen hard nodig, zoals ook blijkt uit het inkoopbeleid van Menzis, maar als het de opleidingen al niet lukt om de accreditatie binnen te halen staan wij als wondconsulenten met de rug tegen de muur. 
Natuurlijk zou ik het liefst zien dat het voorbeeld van Menzis gevolgd wordt.

Als dit geen optie is voor de verschillende terreinen in de zorg, dan heeft het opt-out scenario mijn voorkeur boven het opt-in scenario. Door het proces wat meer tijd te geven, verpleegkundigen op hun niveau te laten werken waarop ze nu werken en de tijd te geven extra scholing te ontwikkelen en te laten volgen, zal er nog meer onrust voorkomen kunnen worden. Scholingen of toetsen zullen moeten aansluiten bij de specialisaties in de verpleging.

Dat neemt niet weg dat ik het jaartal 2012 vreemd vind en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Mbo/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6 en HBO opgeleiden.

De waarde van ervaring in de zorg wordt hiermee geen recht gedaan, terwijl de vervolgopleidingen geïnvesteerd hebben om naast de aanwezige kennis en de ervaring ook op het benodigde denkniveau te komen.

Laten we zuinig zijn op een waardevolle, maar uitstervende groep, In-service opgeleiden die er alles aan gedaan hebben om op het vereiste HBO niveau te komen, met enorm veel ervaring. (Een pas afgestudeerde HBO verpleegkundige heeft bij lange na niet de kennis die zij hebben.) 
Deze groep is de komende tijd keihard nodig.

Indien gewenst ben ik bereid deze mail mondeling nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
(naam bekend bij de redactie),
Wondconsulent.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-07-14

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40