Geachte minister Bruins,   

In 1990 startte ik met de opleiding  in-service A –verpleegkundige  gevolgd door de NLQF6 beoordeelde opleidingen Brede Basis Intensive  Care en diploma Ambulanceverpleegkundige.

Sinds 1996 ben ik werkzaam als ambulanceverpleegkundige en sinds 2010   in combinatie met de functie van Helicopter Emergency Medical Services  (HEMS) verpleegkundige. In de volksmond “de traumahelikopter”    

Onderstaand “ een dag uit het leven van een HEMS crewmember”.   

De dienst start om 6:30. We briefen op dit tijdstip, samen met de piloot en de arts, alle bijzonderheden van de dag. Als enige HEMS   operatie in Europa vliegen wij ook in het donker, waarbij gebruik  gemaakt wordt van Night Vision Goggles. Hoe is het weer, hoe laat wordt het donker, voldoet het weerbericht  aan de HEMS limieten, welke bijzonder NOTAM’s zijn bekend (Notice to Airmen) , laagvlieggebieden defensie actief, drones, etc. De medische bijzonderheden worden gebriefd en alle medische materialen  en helikopter worden gechecked.    

7:20
1e oproep.
Op een afstand van 6 minuten vliegen is een kind van 12 aangereden  door een auto. Er is sprake van ernstig hoofdletsel. Ter plaatse wordt  samen met het aanwezige ambulanceteam het kind gestabiliseerd. Er  vinden allerlei medische handelingen plaats. Het kind wordt onder  narcose gebracht en kunstmatig beademd. De ouders zijn inmiddels ook  gearriveerd. Naast het coördineren van het vervoer met de begeleiding  van politie, contact met het ontvangende ziekenhuis, medische  ondersteuning bieden aan de arts en uitvoeren van verpleegtechnische handelingen probeer ik de ouders op te vangen en uit te leggen wat er met hun kind aan de hand is.  Het kind wordt per ambulance vervoerd naar een level1 traumacentrum.   

8:41
2e oproep.
Op een afstand van 20 minuten vliegen heeft een persoon getracht  zichzelf van het leven te beroven middels het doorsnijden van de polsen. Er is sprake van veel bloedverlies. De ambulance komt als 1e ter plaatse. De toestand blijkt minder  ernstig dan verwacht en het ambulanceteam kan de zorg verlenen zonder  assistentie van het Mobiel Medisch Team. Inmiddels zijn de weersomstandigheden verslechterd. Er is sprake van  zware motregen en de bewolking hangt laag. Samen met de piloot wordt al vliegend een vliegplan gemaakt om veilig te kunnen terugkeren naar onze basis. Ondertussen heb ik als verpleegkundige via de radio’s contact met de luchtverkeersleiding. Vanwege de weersomstandigheden mag de helikopter, zolang de  weersomstandigheden beneden de wettelijk geldende limieten vallen, niet uitvliegen.  Het Mobiel Medisch Team blijft beschikbaar echter nu per speciaal uitgerust voertuig, voorzien van optische en geluidssignalen.    

9:05
3e oproep.
Aan de rand van het stadscentrum is iemand in de borst gestoken  tijdens een straatroof. Wij rukken uit met ons voertuig. Gebruikmakend van de optische en geluidsignalen rijd ik ons veilig naar het incident. Voor het rijden met "spoed" is een uitgebreide rij-opleiding gevolgd. Ter plaatse is een jongeman in de borst gestoken en levensgevaarlijk gewond geraakt. Na uitvoeren van diverse medische handelingen, overleg  

met politiefunctionarissen aangaande plaats delict, rijd ik met spoed achter de ambulance aan waarin de arts de ambulancebemanning  ondersteunt en onderweg tracht de patiënt te stabiliseren. 1 maal wordt er gestopt, de patiënt blijkt dermate instabiel dat het  noodzakelijk blijkt bloedproducten toe te dienen welke zich aan boord van ons voertuig bevinden. Instabiel bereikt de patiënt het ziekenhuis waar hij wordt overgedragen aan de zorg van de Spoedeisende hulp.    

10:28
3e oproep.
De weersomstandigheden zijn dusdanig verbeterd dat er weer gevlogen  kan worden met de helikopter. Op een afstand van 25 minuten vliegen is een 6 jarig jongetje van een  springkussen gevallen. Er is sprake van ernstig hoofdletsel. Wanneer de ambulance ter plaatse komt wordt gemeld dat er inmiddels sprake is van een traumatische reanimatie. Aanvliegend maken wij als team een plan van aanpak. De verpleegkundige coördineert het geheel. Ter plaatse wordt samen met de ambulanceteams de reanimatie voortgezet, in bijzijn van de ouders van het kind.  Op enig moment, na diverse medische handelingen en toedienen van medicatie, gaat het hartje van het kind weer zelfstandig kloppen.  Gezien de afstand naar een Level1 traumacentrum wordt besloten het kindje per helikopter te transporteren. In alle hectiek maak ik samen  met de piloot de helikopter transport gereed, heb ik contact met  Meldkamer Ambulancezorg, ontvangend ziekenhuis, overleg de Helikopter Landing Officer van het ontvangende ziekenhuis en politie die de ouders naar het ziekenhuis zal brengen. Uiteindelijk hersteld het kind van zijn verwondingen zonder restschade. 
 
12:03
4e oproep.
Op een afstand van 12 minuten vliegen heeft een ernstig  verkeersongeval plaatsgevonden. Het slachtoffer zit ernstig bekneld. Ter plaatse blijkt het slachtoffer niet aanspreekbaar. Vanwege onze expertise en opleiding aangaande ernstige beknellingen maak ik met de bevelvoerder van de brandweer een plan van aanpak tot bevrijding. Vanwege het feit dat het slachtoffer niet bereikbaar is moeten medische handelingen wachten. Het enige dat lukt is het draineren van een spanningspneumothorax. De bevrijding duurt 20 minuten, onder continue regie van het MMT lukt het de brandweer het slachtoffer te bevrijden. Er is sprake van ernstige instabiliteit van de vitale functies. De patiënt wordt onder  narcose gebracht, ik neem bloed af en geef packed-cells (bloed), medicatie etc. Opnieuw transport per helikopter naar Level1 traumacentrum. Opnieuw overleg via GSM en portofoon met diverse bij de hupverlening betrokken instanties. Patiënt revalideert uiteindelijk maar zal zijn rechterarm moeten missen. 
 
Tussendoor debriefen wij alle inzetten met ons eigen team en zoveel mogelijk met betrokkenen. Met ambulance-bemanningen worden de uitgevoerde hulpverleningen geëvalueerd en eventuele leermomenten besproken.      

14:10
5e oproep.
Op een afstand van 8 minuten vliegen is een kind te water geraakt. Na 30 minuten onder water te zijn geweest wordt een 4 jarig jongetje boven water gehaald. Er vind langdurige reanimatie plaats op de ongevalslocatie, uiteindelijk wordt besloten het kindje al reanimerend naar een, gelukkig in de buurt liggend. Level1 ziekenhuis te vervoeren. Wederom veel verpleegtechnische handelingen, overleg met brandweer, politie en ambulancediensten. 

Uiteindelijk wordt het kindje aan de Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) behandelt en hersteld zonder neurologische schade.    

16:25
6e oproep.
Op een afstand van 3 minuten vliegen dreigt een zwangere vrouw vroegtijdig te bevallen. Wij zijn als 1e ter plaatse, de ambulance volgt na enkele minuten. Samen met de arts wordt een plan gemaakt, ik verricht verpleegtechnische handelingen, overleg met partner en moeder van  patiënt, zorg voor de juiste doseringen medicatie. De arts rijd mee met de ambulance naar het ziekenhuis alwaar de vrouw bevalt na een zwangerschap van 29 weken. Piloot en ik vliegen naar het ziekenhuis om de arts op te halen. Ik  heb contact met de luchtverkeersleiding en Meldkamer Ambulancezorg. Net na landing bij het ziekenhuis worden wij opgeroepen voor de volgende inzet.   

17:12
7e oproep.
Op een afstand van 7 minuten vliegen heeft een geweldsincident  plaatsgevonden. In een woning zijn twee personen neergeschoten. Situatie is niet veilig, er vind overleg plaats met leidinggevenden  van politie en ambulancedienst. Na enige tijd geeft de politie het sein veilig en mag de woning betreden worden. 1 slachtoffer blijkt reeds overleden, het andere slachtoffer is  meerdere malen beschoten maar nog bij kennis. Er vind een scala aan medische handelingen plaats in een kleine woonkamer van een appartement. Het overleden slachtoffer ligt in dezelfde ruimte. Uiteindelijk bereikt de jongeman het ziekenhuis maar overlijdt enkele  dagen later aan ernstig inwendig letsel. 
 
18:34.
8e oproep.
Op een autosnelweg is een ernstig ongeval ontstaan tussen meerdere vrachtwagens. We landen op de snelweg en zijn als tweede eenheid ter plaatse. 1 ambulance is net voor ons aanwezig, er zijn nog 4 ambulances aanrijdend. Snelle scan van het ongeval volgt, aantal slachtoffers, gevaarlijke stoffen. Overleg met brandweer ivm bevrijding van 2 beknelde  vrachtwagenchauffeurs, adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer, politie, Rijkswaterstaat. Na ruim 1 uur zijn beide vrachtwagenchauffeurs bevrijdt, het letsel is niet van dien aard dat de arts mee gaat naar het ziekenhuis. Gebroken benen, armen, ribben. Dit soort letsel behandeld de  ambulanceverpleegkundige zelfstandig, evenals het toedienen van pijnstilling etc. Wij melden ons weer beschikbaar. 
 
Om 19:46 zijn wij terug op onze basis en kunnen we na ruim 13 uur onze  dienst overdragen aan de volgende dienstploeg. 
 
Waarom deze inkijk in een dag werk van een verpleegkundige op de traumahelikopter? Wel hierom: U bent voornemens de Wet Big2 en overgangsregeling ten uitvoer te brengen. Ik, en met mij velen, vallen buiten de voorgestelde overgangsregeling.  Ik ben Inservice-A opgeleid en heb weliswaar twee diploma’s op NLQF6 niveau maar heb deze behaald voor 2003 en val dus volledig buiten de overgangsregeling. En ik ben niet alleen, 80% van de HEMS crewmember, dat zijn er in  Nederland 39, (deze 39 zorgen er wel voor dat we uitmuntende,  hoog-complexe, pre-hospitale zorg middels Mobiel Medische Teams kunnen leveren in Nederland) vallen buiten de overgangsregeling.

Ik hoef u niet uit te leggen hoe demotiverend deze regeling is! Er is al een enorm tekort aan ambulanceverpleegkundigen, deze overgangsregeling jaagt nog meer mensen het vak uit.   

Ik hoop dat u de moeite neemt deze email aandachtig te lezen en hopelijk komt u tot de conclusie dat de huidige overgangsregeling niet toepasbaar is in het huidige stelsel van de acute zorg. 
 
Met vriendelijke groet,
Naam bekend bij redactie 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-08-03

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40