(advertentie)

Ik zal me even voor gaan stellen;

Mij ontmoeten en treffen als professional betekent het volgende;

Alleen in het diepste, meest zwarte krochten van het leven, in de goot, in de modder, verzuipend in het leven, geen uitweg meer.

Verstoten door de maatschappij of uitbehandeld verklaard.
Op straat, daar waar het leven Overleven of (verder) sterven is
Misschien nog een dak boven je hoofd
Verdwaald in de wereld van de Opvang, ACT of FACT
Verdwaald in je eigen psyche van opeenvolgende crises
Afgestompt en uitgemergeld door verslaving

Opeengestapeld trauma opgelopen door oorlog in je geboorteland
24 uur per dag achtervolgd worden door de gruwel van beelden
De gruwel waarvan wij ons hier geen enkele voorstelling kunnen maken
De misdaden van IS, de Taliban en vele andere commandogroepen
Ik ken ze..Ik hoorde ze..ik rook de angst van de asielzoeker in zijn verhaal bij mij
Ik hield ze vast; op mijn grondvesten schuddend, zelfs met al mijn jaren ervaring
Ik huilde even vaak, zichtbaar of even alleen
Ik schud mijn hoofd; Wat doen mensen elkaar toch aan
Trauma, zo diep, zoveel schade
Met gekromde tenen zag ik het nieuws aan, zag ik de Politiek acteren
---
Diezelfde politiek acteert nu weer, nu op mijn vak, mijn ambacht de Sociale Psychiatrie, daar waar ik grondig voor ben opgeleid en de kunst tot in de puntjes toe beheers, verder wil gaan degraderen. Mij terugsturen naar school of een toets om weer opnieuw aan te gaan tonen wat mijn waarde is? Mijn jarenlange werkervaring wegpoetst met een streek van de pen! De beroepsvereniging als initiator! Een commissie Meurs die eerst de minister adviseerde om juist de SPV naar NLQF 7 over te hevelen met scholing en nu iets heel anders?
De enige die MAG en KAN bepalen welke waarde ik heb als mens en oude rot in de GGZ, is de mens die ik bijsta in hun meest zwarte uren, in de meest uitzichtloze situatie, of tijdens een vette crisis waar ik bijgehaald word, opschaling genoemd, in de meest complexe zorg in de krochten, in de modder, daar waar anderen al opgegeven hebben.
Ik werk eclectisch, ik bepaal zelf door alles welke interventie ik kies of niet kies op basis van de situatie en mogelijkheden, de leiding neem wanneer nodig, netwerken in mijn bloed zit. Ik werk intern nauw samen met verschillende disciplines, die mij op hun beurt inschakelen of consulteren.
Klinisch redeneren heeft een andere naam, namelijk binnen de gehele context de differentiaal diagnostiek, invoegen en uitsluiten van wat ik zie "gietend" in trechtervorm, zonder doel vooraf.. ik doe het al jaren. Regie en coördinatie is al even lang een onderdeel van mijn expertise, coachen en kennis overbrengen, doe ik met plezier. Natuurlijk ook innovatie, Best Practise staat op nummer 1 voor mij.

Ik ben trots op mijn ambacht, op mijn vak! Ja, ik heb een vak geleerd, een vak waarin "meten is weten" geen plaats heeft en al helemaal niet de realiteit weergeeft. Een vak waarin de vernauwde blik van EBP veiligheid geeft voor diegene die het vak niet voelen. Een vak waarin elke hulpverlener zichzelf als mens tegenkomt in hevigheid, in psychologische overdracht en tegenoverdracht .
Een vak waarvoor ik vecht en blijf vechten, want mensenwerk is werken met mensen en geen product, geen zorgstraat, geen zorgarrangement. Ik doe niet mee aan de reductie van de mens die vraagt aan mij; Help mij! 

Een regieverpleegkundige is een overbodige laag, zij legt zich toe op Klinisch redeneren, regie en EBP, een forse verenging in het vak. Deze 3 CanMedsrollen zijn onderdeel van de 7 waarin de VS-GGZ&Regiebehandelaar geschoold is en al in de praktijk brengt. De huidige HBO-V en B-vpk hebben een eigen caseload binnen FACT teams, opschaling gaat naar mij, indien nodig, of naar de VS.
Zo is het nu, met de nieuwe wet wordt jarenlange ervaring, de zgn. "werkrelatie" met de client en alle vak-specifiek gerichte scholing weggegooid. Verpleegkundigen zullen tuchtrechtelijk te vervolgen zijn omdat zij hun werk doen en dit bij de nieuw wet NIET meer mag.

Oftewel, binnen de GGZ sector zullen multidisciplinair samengestelde teams beroepskrachten gaan verliezen, te weten; de HBO-V voor 2012, de B en ook de SPV! Dus deze vallen als dominostenen om.
Elke crisisdienst GGZ zal het ook moeten gaan doen zonder de SPV'en en het is juist dat zij draaien op zeer ervaren SPV'en in de Voorwacht. Bij de huisartsen komt de POH-GGZ met artikel 3 in de problemen komen en komen zij in de knel met de landelijke eisen voor deze functie en de opleiding tot POH-GGZ moeten doen.
De pilot "WijkGGD" en/of "WijkGGZ" kan meteen worden opgeheven, ook hierin is mijn beroepsgroep actief. Denk ik hiermee ook aan mijn collega's op de Psycholance, denk ik ook aan alle SPV'en die de VO hebben gedaan na hun MGZ-GGZ. Deze VO is opgegaan in het curriculum van de VS opleiding. SPV'en in alle soorten en maten, een kleinere beroepsgroep, waarin vooral de oud-opgeleide SPV'en met alle ervaring en scholing nadien, de "back-bone" zijn in teams.

De NLQF 6 met Avans+ als "eigenaar" is de waardering voor de Post-HBO SPV opleiding, de nieuwe opleiding welke de gehalveerde versie qua inhoud en tijdsduur is van de MGZ-GGZ, (de losstaande opleiding) en een differentiatie van de HBO-V. In de praktijk zijn er drie soorten SPV'en en dit is de prijs geweest voor het feit dat de opleidingen opgeheven zijn door de invoering van de Ba/Ma structuur.

Kunstmatig is er nu het NLQF 6 verhaal en stond er op mijn V&VN account te lezen; "HBO-V opleiding toevoegen" in rode letters. Een diepgaand onderzoek graag, naar het handelen van deze club, ook mbt. inspraak(niet&een beetje geweest) de belangen die meespelen en de betrokken Hogescholen die "plots" nieuwe aanwas zullen krijgen.

Al met al, een gitzwart scenario voor de praktijk, een gitzwart scenario voor de GGZ, want deze wet heeft ook intramuraal forse gevolgen en een proeftuin is er niet geweest.

Dus; functiedifferentiatie is er al. Ik doe geen scholing, ik maak als ervaren SPV geen toets op de 3 CanMeds en al helemaal niet de kromme bocht naar de HBO-V BN 2020, de vleesgeworden natte droom van de academisering van een aantal mensen. Zo jammer, denk ook eens aan de nieuwe lichting die het vak willen voelen.. 

Wilma van der Jagt
Senior Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Inservice-opleiding B
MGZ-GGZ opleiding

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-08-04

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40