(advertentie)

Bij dezen wil ook ik mijn grote zorgen ten aanzien van de plannen van minister Bruins uitspreken:

En dan heb je ook nog de inservice-opgeleide verpleegkundige, die geen specialistische/aanvullende opleiding heeft gevolgd.
Niet omdat ik geen hart voor de zorg zou hebben, want ik doe mijn werk nog steeds met hart en ziel.
Gewoon omwille van het feit, dat mijn rugzakje in de privésfeer behoorlijk gevuld is geraakt, waarbij je gezin en familie toch echt op de eerste plaats komt te staan en je geen behoefte hebt aan het volgen van een specialistische/aanvullende opleiding.
Uiteraard ben ik in de loop der jaren wel meegegaan in de ontwikkelingen binnen de zorg, anders had ik het vak niet kunnen blijven uitoefenen.

Taakverschuivingen vanuit verschillende disciplines richting verpleegkundige, heb ik mij eigen gemaakt, zonder daar een studie voor te volgen.
Zo ook het stukje klinisch redeneren, dit past iedere verpleegkundige toe, anders kun je het vak simpelweg niet uitvoeren.
Jarenlang volg ik aangeboden cursussen om mijn kennis up to date te houden en volg ik de e-learning.

Inwerken en begeleiden/beoordelen van stagiares en nieuwe collega’s zijn mij niet vreemd en zij hebben baat bij mijn jarenlange ervaring als inservice-opgeleide verpleegkundige. Binnen mijn team wordt vaak gezegd: vraag Diana maar, die weet alles ….. terwijl ik natuurlijk ook nog dagelijks bijleer, zij het dan in de praktijk.
Het begeleiden van stagiares en nieuwe collega’s omvat niet alleen MBO’ers maar ook HBO’ers, terwijl ik volgens minister Bruins vanaf volgend jaar weer een aantal jaren de schoolbanken in mag om tot HBO – denkniveau te komen. 

Iets waarvan ik van mening ben, dat ik dat denkniveau in de loop der jaren heb ontwikkeld, aangezien ik anders mijn mooie vak niet had kunnen blijven uitoefenen.
Werd er een aantal jaren geleden nog over gesproken om de inservice-opleiding gelijk te schalen aan HBO-niveau (wat waarschijnlijk ook niet helemaal terecht zou zijn geweest).
Vanaf volgend jaar wordt de inservice-opleiding gedegradeerd naar een niveau, wat eigenlijk nog minder ligt dan MBO-niveau?

Persoonlijk snap ik deze gedachtegang van minister Bruins helemaal niet.
In de tijd, dat ik begon met de inservice-opleiding, was er namelijk alleen inservice A, B en Z.
Daarnaast bestond de MDGO-vp.
Veel te kiezen viel er dus niet.

Wanneer ik de huidige MBO- of HBO-opleidingen vergelijk met mijn inservice-opleiding, dan durf ik te stellen, dat ik aan het eind van mijn opleiding zoveel meer ervaring had als de stagiaires, die deze opleidingen na 2012 hebben afgerond.
Het baart mij dan ook ernstige zorgen, dat wanneer de wet Big II doorgang vindt in de huidige vorm, de jong afgestudeerden zorg mogen dragen voor de hoog complexe zorg en “oudgedienden” dienen te begeleiden in het bieden van deze zorg.
Hoog complexe zorg, die de jong afgestudeerden wellicht in hun stageperiodes weinig tot niet bij de hand hebben gehad.

Hoe kan een minister zonder enige ervaring binnen de zorg een dergelijk ondoordacht plan bedenken, waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met de jarenlange ervaring van “oudgediende” verpleegkundigen, verpleegkundigen, die in mijn optiek gekoesterd dienen te worden.
Want zijn zij niet degenen, die stagiares en jong afgestudeerden in de praktijk begeleiden en inwerken?

En dan nog iets, wanneer de vele verpleegkundigen van voor 2012 aanvullende scholing dienen te volgen om uiteindelijk als regieverpleegkundige in de wet BIG II geregistreerd te staan. Wie gaat deze verpleegkundigen in de praktijk begeleiden/beoordelen, want ze zijn met velen.
Daarnaast lijkt het mij een enorme kostenpost om deze verpleegkundigen te scholen, wie gaat er voor die kosten opdraaien. De gezondheidszorg is immers al een grote kostenpost voor de overheid en door deze ondoordachte plannen zal die kostenpost alleen maar verder stijgen.
Mijns inziens zou minister Bruins beter kunnen kijken en zich in kunnen zetten om het beroep van verpleegkundige weer aantrekkelijk te maken.
Om de uitstroom van (jonge) verpleegkundigen een halt toe te roepen en de instroom van jonge verpleegkundigen te stimuleren.

Wellicht kan minister Bruins de NVZ ervan overtuigen snel met een goede CAO te komen, zodat bovenstaande bewerkstelligd wordt. Maar nee, met zijn plannen gaat minister Bruins in mijn ogen juist het tegenovergestelde bereiken.
De overgangsregeling in zijn huidige vorm mag en kan geen doorgang vinden. Hoe het dan wel zou moeten? Tja, dat is een goede vraag, want ik ben immers, die inservice opgeleide verpleegkundige, die zeer zeker niet een HBO-denkniveau heeft vergaard. Dus helaas moet ik het antwoord hierop schuldig blijven.

(Naam bekend bij de redactie)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-08-07

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40