Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan.

Het heeft er nu alle schijn van dat de voorgestelde wetgeving volledig van tafel gaat inclusief de voorgestelde beroepsprofielen / wettelijke functieprofielen en de regieverpleegkundige.  Meerdere werkgevers hebben al aangegeven door te gaan met functiedifferentiatie op basis van de beroepsprofielen zoals in wet BIG II.

Dit nu is in tegenspraak met de verklaring van de gezamenlijke werkgevers door Jacobine Geel, voorzitter van de Brancheorganisatie BoZ waarin duidelijk aangegeven wordt een nieuwe route naar functiedifferentiatie te willen zoeken samen met verpleegkundigen.

Zij willen draagvlak creëren in een ander, bottom-up proces. Eigenlijk wordt hiermee toegegeven dat er eerder sprake was van een top-down benadering. Een proces op basis van gezamenlijk gedragen doelen met een uitkomst waarin de waardering en erkenning van werkgevers voor alle verpleegkundigen tot uitdrukking komt.

Het gaat hierom onder andere om: “ Verbetering en verhoging van de kwaliteit van zorg”

Dit is natuurlijk een pro forma kreet, wie wil dit nu niet en wie streeft dat doel niet na? Bedoelt men dat tot nu toe een ondermaatse kwaliteit van zorg heerst? Moeten verpleegkundigen zich dit vermeende tekort aan kwaliteit aanrekenen? Ik dacht het niet. In mijn werkelijkheid zijn het juist de verpleegkundigen die zich altijd sterk gemaakt hebben voor de verbetering van kwaliteit. Zowel waar het gaat om de personele inzet voor een bepaalde taak als voor de materialen waarmee men werkt en de omstandigheden waarin dat dient te gebeuren. Vrijwel alle innovaties zijn eigenlijk op initiatief van verpleegkundigen ingevoerd.

Er was een tijd waarop de expertise van de professionele beroepsbeoefenaar zonder twijfel werd aanvaard door het management van instellingen, uitgaande van erkenning en vertrouwen. Ergens onderweg is dit vertrouwen verloren gegaan, of dat iets met een top down aansturing van organisaties te maken heeft? Of een geloof in een maakbaarheid door meer controle en aansturing?

Gelukkig is de beroepsgroep in verzet gekomen, deze wil niets anders dan de beste zorg verlenen en zij zijn ook diegenen die het beste weten wat daar voor nodig is. Nu de werkgevers nog  die niet moeten uitstralen dat ze kost wat kost doorgaan met hun plannen,  maar in ware dialoog gaan met de beroepsgroep zoals belooft. Big II heeft al genoeg beroepseer aangetast. Nu tijd voor “walk the talk” .

Ad Haneveer  

---

Ad Haneveer is senior SEH verpleegkundige, woont in Groningen en heeft na een ruime carrière binnen de V&V sector zijn pensioen gerechtige leeftijd bijna bereikt. Voor ZorgKrant.nl blogt Ad met regelmaat over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de wet BIG II. Ad werkt samen met Maartje Goverde, de actiegroep BIG 2 in overgang en overige betrokkenen. Ad blogt op persoonlijke titel en niet namens de werkgroep. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 28 sept 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!