Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjarig onderzoek naar de effecten van functiedifferentiatie verpleegkundigen. 

Het onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van VWS  uitgevoerd door NVZ, NFU, academische en perifere ziekenhuizen en de Hogeschool Utrecht.

Huh? Wacht even, zaten we niet midden in een opstand van de verpleegkundige beroepsgroep tegen wet BIG II met haar beroeps- en functiedifferentiatie? Was nut en noodzaak niet onvindbaar?

Had minister Bruins -dit alles gehoord hebbende- niet de wet "on hold" gezet en een verkenner aan het werk gezet om het fiasco in kaart te brengen?

Het onderzoek werd al genoemd in de miljoenennota en was al beloofd door VWS in het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische 2019-2022. Het wil antwoord geven op vragen die een onduidelijk oorsprong hebben maar er wel toe moeten leiden dat verpleegkundigen aansluiten op de veranderende zorgvraag in de toekomst...

Een aantal zaken wordt pijnlijk duidelijk.

Iedereen wordt geconsulteerd behalve de (subjects) verpleegkundigen die het betreft.

VenVN gaat niet voor niets nú op het standpunt staan dat functiedifferentiatie een zaak van werkgevers en werknemers is. 

Geen wonder dat we geen serieuze inbreng in de discussie kregen van onze hoogleraren. Er staat véél prestige op het spel in studie en promotietrajecten.

Sprookjes van de brancheorganisaties om sámen met verpleegkundigen FD vorm te geven, bottom up afhankelijk van wensen en behoeften van de werkvloer.

Onvoorstelbaar dat dit naar buiten komt vóór het verwachte rapport van A.Rinnooy Kan.

Zoetgehouden door het verkenningstraject van minister Bruins zijn we met z'n allen vreselijk voor de gek gehouden. Hoe moet er ooit nog van vertrouwen sprake kunnen zijn.

Het "walk the talk" kunnen we wel vergeten. "Top down" is het, was het en naar het zich laat aanzien zal het zo blijven...of?

Ad Haneveer  

---

Ad Haneveer is senior SEH verpleegkundige, woont in Groningen en heeft na een ruime carrière binnen de V&V sector zijn pensioen gerechtige leeftijd bijna bereikt. Voor ZorgKrant.nl blogt Ad met regelmaat over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de wet BIG II. Ad werkt samen met Maartje Goverde, de actiegroep BIG 2 in overgang en overige betrokkenen. Ad blogt op persoonlijke titel en niet namens de werkgroep. 

---

Links bij deze blog:

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-10-02

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40
BIG II - Vragen: Complexere zorg? Dossier Wet BIG II is complex; veel verschillende ideeën spelen een rol, en nog eens zoveel facetten van het thema dat op die ideeën van invloed zijn.... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 03:29:32