(advertentie)

Met de huidige coronagolf en vergrijzende samenleving is er geen tijd te verliezen

Treuzel niet met het indienen van de Nederlandse aanvraag voor het Europese Coronaherstelfonds. Dat is de oproep van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, in een brandbrief aan de informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

Met de huidige coronagolf en vergrijzende samenleving is er geen tijd te verliezen en moet Nederland zo snel mogelijk met Europees geld aan de slag voor een toekomstbestendige ouderenzorg in Nederland.

Coronaherstelfonds kans voor toekomstbestendige ouderenzorg
In een brief aan de informateurs Remkes en Koolmees roept ActiZ de Nederlandse regering op om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie. ‘Wij zien het Coronaherstelfonds aan de ene kant als een reële bijdrage richting corona-gerelateerde problemen’, schrijft ActiZ vice-voorzitter Ronald Schmidt. ‘En aan de ander kant is het een kans voor meer structurele oplossingen voor de Nederlandse ouderenzorg.’

Van alle Europese lidstaten is Nederland nu de enige die nog geen aanvraag heeft ingediend. De zes miljard euro die voor Nederland beschikbaar is, mag niet verloren gaan. Het zou juist ten goede moeten komen aan het toekomstbestendig maken van de zorg voor ouderen en de bestrijding van de coronacrisis, stelt ActiZ.

Voorstel ActiZ in lijn met Europese eisen
Landelijke vakbonden, belangen- en beroepsorganisaties en brancheverenigingen rond de zorg voor ouderen maken zich grote zorgen. ‘Aannames dat we met meer zorg zoals we die nu kennen, de stijgende vraag naar ouderenzorg door de vergrijzing op kunnen vangen, zijn niet realistisch’, aldus Schmidt. ‘De huidige en toekomstige opgave voor de ouderenzorg is ongekend hoog.’

ActiZ pleit er daarom voor om de coronaherstelgelden te benutten voor het tegengaan van de problemen op de arbeidsmarkt, het vergroten van de digitalisering van de zorg voor ouderen en het verduurzamen van zorgvastgoed. De oplossingsrichtingen die ActiZ heeft gedeeld met het ministerie van VWS zijn volledig in lijn met de eisen en voorwaarden van de Europese Commissie voor de gelden uit het fonds, waaronder de aanbevelingen van het Europees Semester, de verhouding tussen duurzaamheid en digitalisering en de prioriteiten van de Europese pijler van sociale rechten.

Tien uitgangspunten
ActiZ formuleerde begin dit jaar samen met een brede coalitie van landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Die zijn ook gedeeld met de lijsttrekkers van de politieke partijen en alle betrokken informateurs. Ook de  initiatieven voor het Coronaherstelfonds zijn hiermee in lijn. Ronald Schmidt: ‘De zorg voor ouderen kan geen uitstel meer verdragen en we roepen de politiek op vaart te maken met een concrete aanvraag voor het Coronaherstelfonds.’

Lees de brief op de site van ActiZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/actiz-treuzel-niet-met-aanvraag-coronaherstelfonds
Originele titel: ActiZ: treuzel niet met aanvraag Coronaherstelfonds
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-12-14

Relevante artikelen ...

Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Bij preventie meer aandacht nodig voor sociaal domein De bredere context mag niet uit het oog worden verloren Huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en ouderenzorgorganisaties pleiten voor meer aan... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 13:58:03
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31
Inzicht in vaccinatiegraad zorgorganisaties belangrijk Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden Beter weten hoe hoog de vaccinatiegraad van een zorgafdeling... Management & beleid Fri, 03 Sep 2021, 13:11:24
Instemming Tweede Kamer met verbeteringen Wet Zorg en Dwang De Wet Zorg en Dwang (WZD) is sinds 1 januari 2020 van kracht als opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen Zorginstellingen (BOPZ) De Tweede Kamer w... Management & beleid Sat, 12 Jun 2021, 12:07:11
Wet Zorg en Dwang moet verbeterd De Tweede Kamer bespreekt aanpassingen van de Wet Zorg en Dwang Maak de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang makkelijker, dat is de oproep van elf lan... Management & beleid Tue, 25 May 2021, 15:37:05