Alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel

De inspecties beëindigen het verscherpt toezicht in jeugdbeschermingsregio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland. Zij doen dit ondanks dat deze regio’s er nog niet in slagen voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Dit komt door de inrichting van het jeugdbeschermingsstelsel en overstijgt (deels) de invloedsfeer van de verantwoordelijke partijen in de regio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland. Een interventie door de inspecties draagt daarom niet bij aan het verbeteren van de situatie. Daarom beëindigen de inspecties het verscherpte toezicht. 

Vanuit het toezicht lukt het niet om effect of verandering te bewerkstelligen op factoren die buiten de jeugdbeschermingsregio’s en instellingen liggen. Dan gaat het onder andere om financiële tekorten, arbeidsmarktproblematiek en onvoldoende inzet van passend en tijdig specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een maatregel. De inspecties spraken de stelselverantwoordelijken, minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) hierop aan.

Wat speelde
Sinds 2019 stelden de inspecties gezamenlijk meerdere keren vast dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat. 

In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Toch, in vier jeugdbeschermingsregio’s moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten daarom in deze regio’s (Brabant, Amsterdam/Noord-Holland, Rijnmond en Zuid-West) verscherpt toezicht uit te oefenen en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s.

In februari 2022 rapporteerden de inspecties over de resultaten van dit verscherpte toezicht. In de regio's Rijnmond en Zuid-West is het Verscherpt Toezicht opgeheven. De betrokken partijen hebben toen aannemelijk gemaakt dat hun gezamenlijke aanpak kan leiden tot een toereikend passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. 

De inspecties concludeerden dat de regio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland belangrijke stappen hadden gezet. Maar nog steeds ontving niet ieder kind met een door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp. Vervolgens is in beide regio’s het verscherpt toezicht verlengd met zes maanden.

Verscherpt toezicht
De inspecties volgden de ontwikkelingen in deze regio’s het afgelopen half jaar intensief. Er is gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s verbetering, maar deze is onvoldoende. Zij concluderen dat de ingezette maatregelen in de regio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland niet hebben geleid tot de gewenste verbetering. Hierdoor ontvangt een deel van de kinderen met een door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel niet tijdig een vaste jeugdbeschermer en passende hulp.

Hoe nu verder
De inspecties blijven toezien op wat de instellingen zelf kunnen doen en verbeteren in hun eigen organisatie om kinderen zo goed mogelijk te beschermen. Zij zullen niet handhavend optreden als de oorzaken van de gesignaleerde problemen buiten de invloed van de instellingen liggen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend hulpaanbod. 

De inspecties blijven incidententoezicht uitoefenen en gaan door met monitoren en signaleren van de ontwikkelingen in het jeugdbeschermingsveld. 

Publicaties
Regiorapport verscherpt toezicht jeugdbeschermingsregio Amsterdam/Noord-Holland

Regiorapport verscherpt toezicht jeugdbeschermingsregio Brabant

Rapport jeugdbeschermingsregio Noord-Holland-Amsterdam

Rapport jeugdbeschermingsregio Rijnmond

Rapport jeugdbeschermingsregio Zuid West


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : IGJ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Inspecties beëindigen verscherpt toezicht op jeugdbeschermingsregio’s Brabant en Amsterdam/Noord-Holland
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 25 sep 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!