Het blijkt dat Welzijn op Recept een belangrijk onderdeel is geworden van de preventieagenda

Afgelopen periode is door IQ Healthcare van het Radboud Universitair Medisch Centrum in samenwerking met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept een onderzoek gedaan naar het bereik en de uitvoering van Welzijn op Recept in Nederland. Hieruit blijkt dat Welzijn op Recept een belangrijk onderdeel is geworden van de preventieagenda. Verder blijkt dat de focus moet blijven op de inwoner, domeinoverstijgend samenwerken een middel is tot transformatie en dat de implementatie en borging aandacht vraagt van betrokken op meerdere niveaus in de welzijnsorganisatie. .

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat het aantal gemeenten dat met Welzijn op Recept werkt, is toegenomen. Welzijn op recept is hiermee verworden tot een landelijke beweging. Dit blijkt ook uit het feit dat het een regionale ketenaanpak is binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

De doelen van de landelijke monitor waren als volgt: inzicht krijgen in het bereik van Welzijn op Recept (aantal gemeenten en aantal verwijzingen) en de kwaliteit van de uitvoering vanuit het perspectief van de welzijnsorganisaties. Hiervoor zijn 256 welzijnsprofessionals werkzaam in 170 gemeenten benaderd.

Enkele belangrijke resultaten zijn:

 • Het aantal gemeenten waarin gewerkt wordt met Welzijn op Recept is toegenomen en Welzijn op Recept is verworden tot een landelijk beweging. Dit blijkt ook uit het feit dat Welzijn op Recept als ketenaanpak is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA)/Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
 • De kwaliteit van de uitvoering verdient nog aandacht.
 • Binnen Welzijn op Recept worden vooral oudere inwoners met eenzaamheidsproblematiek verwezen.
 • Voor de organisatie van Welzijn op Recept in welzijnsorganisaties is een aantal aspecten goed geregeld. Wat vaak nog ontbreekt is een visie voor de samenwerking met zorg, sociaal domein en aanbieders van activiteiten.
 • In de samenwerking valt op dat nog niet alle essentiële elementen van Welzijn op Recept in de praktijk worden gebracht. Op operationeel niveau worden verwijsafspraken vaak wel gemaakt, alleen de meer bestuurlijke en tactische afspraken of randvoorwaarden ontbreken nog.
 • In sommige gemeenten is de beweging ingezet van verwijzen naar samenwerking in lerende netwerken. Het is interessant om deze ontwikkeling te stimuleren en volgen.
 
Algemeen conclusies en aanbevelingen die volgen uit deze monitor zijn:
 • De visie en focus van Welzijn op Recept moeten gericht blijven op het verhogen van het welbevinden van de doelgroep van Welzijn op Recept. Het middel voor deze transformatie is domeinoverstijgend samenwerken, waarbij ook de sociale basis meegenomen wordt. Dit vraagt om het opzetten van een lerende manier van werken, waarbij casuïstiekbespreking over de doelgroep, aangevuld met een registratie van verwijzen en terugkoppelen als onderdeel van een minimale dataset.
 • De betrokkenen op de verschillende niveaus (operationeel, tactisch, bestuurlijk) hebben hierin iedere een eigen rol en verantwoordelijkheid in de implementatie en het borgen van Welzijn op Recept.
Kijk hier voor het rapport


Bron: Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept / Miriam Heijnders
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Rapport landelijke monitor Welzijn op Recept 2023
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 27 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!