Met een betere samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen kan passende zorg pas echt slagen

Medisch-specialistische bedrijven (msb’s) en ziekenhuizen hebben elkaar nodig om goede zorg te kunnen leveren. Een goede bestuurlijke en financiële samenwerking is daarbij essentieel en draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor patiënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat msb’s zich op acht punten kunnen en moeten verbeteren. Met een betere samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen kan passende zorg pas echt slagen.

Aan de slag met verbeteringen
De NZa roept msb’s, en de ziekenhuizen waaraan zij verbonden zijn, op om aan de slag te gaan met de acht verbeterpunten. Hierdoor verbetert de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en de financiële gelijkgerichtheid tussen msb’s en ziekenhuizen. Als msb’s bijvoorbeeld niet voldoende open zijn over hun financiën kunnen ziekenhuizen de zorg niet passend organiseren. Tegelijkertijd constateren we dat de samenwerking met ziekenhuizen de fiscale zelfstandigheid van msb’s mogelijk in gevaar brengt. Fiscale motieven mogen echter geen belemmering zijn om de samenwerking naar het juiste niveau te krijgen. We bevelen om die reden de minister van VWS aan om hier verder onderzoek naar te doen.   

Betere samenwerking kan niet wachten
Dat msb’s moeten verbeteren, volgt onder andere uit het regeerakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte IV. Ook het Integraal Zorgakkoord benadrukt dat een betere samenwerking tussen msb’s en ziekenhuizen niet kan wachten. We hebben de verbetermogelijkheden in kaart gebracht in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In een vervolgmonitor onderzoeken we of en hoe msb’s zich hebben verbeterd.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Verbeterpunten voor msb’s in kaart gebracht
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 14 mrt 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!