Veel kwetsbare ouderen met mogelijk hoog valrisico ontvangt geen valpreventieve zorg

Vallen is een groot probleem bij ouderen. Kwetsbare ouderen die bang zijn om te vallen of het afgelopen jaar zijn gevallen, hebben een zeer grote kans dat zij (weer) vallen. Uit onderzoek van het Nivel en Tranzo (Tilburg Universiteit) blijkt dat huisartsen niet altijd weten of hun kwetsbare oudere patiënten een valgeschiedenis of valangst hebben. Daarnaast ontvangt het merendeel (67%) van de kwetsbare patiënten die volgens hun huisarts een valgeschiedenis of valangst heeft, geen valpreventieve zorg.

Aangezien huisartsen het eerste aanspreekpunt zijn voor zelfstandig wonende ouderen met gezondheidsproblemen, kunnen huisartsen gezien worden als geschikte zorgverleners om een hoog valrisico te signaleren. Zij kunnen in beeld brengen waarom patiënten vallen en hen doorverwijzen naar geschikte interventies, zoals een beweegprogramma, cardioloog, herziening van de medicatie of aanpassingen aan het huis. Geschikte interventies kunnen het risico op vallen bij ouderen vervolgens verminderen.

Patiënt denkt dat valpreventie te intensief is
De belangrijkste reden waarom huisartsen geen valpreventieve zorg boden aan kwetsbare oudere patiënten met een valgeschiedenis of valangst, was dat de patiënten dachten dat de behandeling te intensief of te veel gedoe was. Een andere reden was dat de patiënten niet erkenden dat zij een hoog valrisico hadden.

Valpreventieve zorg in huisartsenpraktijken
Ook is onderzocht welke zorgverleners en interventies er op dit moment worden ingezet bij het bieden van valpreventieve zorg in huisartsenpraktijken. De patiënten die wél valpreventieve zorg ontvingen, werden meestal behandeld voor mobiliteitsproblemen, valangst en cardiovasculaire risico’s. De zorgverleners die, naast de huisarts, het meest betrokken waren bij de valpreventie waren de fysiotherapeut, thuiszorg of wijkverpleging, praktijkondersteuner en cardioloog.

Tijdig adequate zorg
Deze inzichten in de dagelijkse praktijk van huisartsen rondom valpreventie onderstrepen het belang van een systematisch beoordeling van een hoog valrisico bij kwetsbare oudere patiënten in de eerstelijnszorg. Door een goed beeld te hebben van welke patiënten een hoog risico hebben om te vallen, kan hen tijdig adequate zorg aangeboden worden. Ook is het van belang om ouderen met een hoog valrisico te motiveren om een geschikte interventie te volgen om het risico op vallen te verminderen. Zo kan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen behouden of zelfs verbeterd worden.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nivel en Tranzo, Tilburg Universiteit. Data was verzameld bij 32 Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De huisartsen van deze peilstations hebben vragenlijsten ingevuld over 1394 kwetsbare oudere patiënten. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/merendeel-van-de-kwetsbare-ouderen-met-mogelijk-hoog-valrisico-ontvangt-geen-valpreventieve
Originele titel: Merendeel van de kwetsbare ouderen met mogelijk hoog valrisico ontvangt geen valpreventieve zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers
Datum: 2021-10-01

Relevante artikelen ...

Houd oog voor de zorgcontinuïteit De coronacrisis brengt een kwetsbaarheid in de zorg voor ouderen aan de oppervlakte De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederlan... Ouderenzorg Wed, 04 Nov 2020, 10:05:44
Maatregelen nodig in eerstelijnszorg Oproep aan Tweede Kamer door beroeps- en brancheverenigingen Snelle testen voor zorgmedewerkers, voldoende beschermingsmiddelen en meer aandacht voor... Ouderenzorg Mon, 10 Aug 2020, 09:59:34
Ouderen eenzaam gebleven Onderzoek over bijna tien jaar laat zien dat eenzaamheid altijd aanwezig is geweest en steeds meer toeneemt De laatste tien jaar zijn ouderen even ee... Ouderenzorg Wed, 16 May 2018, 18:57:39
Ouderen slachtoffer van psychisch geweld in thuissituatie Uit onderzoek is gebleken dat 4% van de ouderen  met psychisch geweld in de thuissituatie te maken heeft gehad Vier procent van de ouderen boven... Ouderenzorg Thu, 15 Feb 2018, 15:19:13
Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen Veel bacteriën worden resistent voor antibiotica, daarom is er deze week extra aandacht voor dit probleem Deze week is er wereldwijde aandacht v... Ouderenzorg Tue, 14 Nov 2017, 14:07:50
Nationaal Programma Ouderenzorg waardevol Voor verbetering van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen is in de periode 2008-2016 het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door ZonMw uitge... Ouderenzorg Thu, 08 Jun 2017, 10:35:13

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com