Wijkverpleegkundigen ervaren het normenkader ook het vaakst als behulpzaam

Wijkverpleegkundigen indiceren zelf de benodigde zorg voor cliënten die thuis wonen. Om hen daarin te ondersteunen zijn diverse documenten ontwikkeld, zoals het normenkader. Ten opzichte van 2019 is de bekendheid en het gebruik van deze documenten onder verpleegkundigen licht gestegen. Er blijven verbeteringen mogelijk, zowel in het gebruik van de documenten als in de documenten zelf. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder bijna 200 verpleegkundigen die indiceren voor de wijkverpleging.

Om wijkverpleegkundigen te ondersteunen met het indiceren van de benodigde zorg voor thuiswonende cliënten zijn meerdere documenten ontwikkeld, waaronder een normenkader, een begrippenkader en een toolbox. Deze helpen het indicatieproces op een transparante en eenduidige manier te doorlopen.

Normenkader het meest gebruikt
Het overgrote deel van de wijkverpleegkundigen (91%) is bekend met het normenkader, een document dat met zes normen beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen om wijkverpleging te indiceren. Een meerderheid van de wijkverpleegkundigen gebruikt het normenkader bij het stellen van indicaties. De andere ondersteunende documenten worden door minder dan een derde van de indicerende verpleegkundigen gebruikt. Vergeleken met 2019 is het gebruik van alle documenten wel toegenomen.

Behulpzaamheid documenten
Wijkverpleegkundigen ervaren het normenkader ook het vaakst als behulpzaam. Een derde van de indicerende verpleegkundigen vindt dat de documenten gezamenlijk voldoende handvatten bieden voor het indicatieproces. Echter, een even grote groep vindt dat de documenten niet of slechts enigszins voldoende handvatten bevatten. Om dit te verbeteren suggereren verpleegkundigen onder andere het bundelen van de verschillende documenten tot één document en het creëren meer tijd nodig om de documenten goed te bestuderen en te gebruiken.

Over het onderzoek
Eind 2021 heeft het Nivel een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder deelnemers van het landelijk Panel Verpleging & Verzorging die werken in de wijkverpleging. In totaal vulden 351 verzorgenden en verpleegkundigen de vragenlijst in (respons 33%), waarvan 192 ook indiceren voor wijkverpleging. De vragenlijst bevatte vragen over de indicatiestelling en over het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Het onderzoek is gesubsidieerd door Zorginstituut Nederland.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/inzet-van-ondersteunende-documenten-voor-indicatiestelling-wijkverpleging-kan-beter
Originele titel: Inzet van ondersteunende documenten voor indicatiestelling wijkverpleging kan beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-02-13


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com