Cliënten aan wie ambulancezorg is verleend waarderen deze zorg gemiddeld met een 9.

Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL. Aan het onderzoek deden 4.383 cliënten mee die spoedeisende ambulancezorg nodig hadden en 2.214 cliënten die gebruik hebben gemaakt van planbare ambulancezorg.

Cliënten geven ambulancezorg gemiddeld een 3,7 op een vierpuntsschaal. Deze score representeert de ervaringen van de cliënt met de kwaliteitsthema’s meldkamer, vervoer, bejegening, handelen, communicatie en spoedeisende zorg. De ervaringen zijn in kaart gebracht met twee CQ-indexen (Consumer Quality Index): de CQI planbare ambulancezorg en de CQI spoedeisende ambulancezorg.

Meldkamercentralist ambulancezorg
Het kwaliteitsthema ‘meldkamer’ is, in relatie tot spoedeisende ambulancezorg, de afgelopen drie jaar positiever beoordeeld door cliënten. Meldkamercentralisten ambulancezorg vertellen 112-bellers vaker wat zij moeten doen tot de ambulance arriveert en doen dit vaker op een begrijpelijke manier. De centralist krijgt het rapportcijfer 8,6. Dit was in een eerder onderzoek een 8,4.

Mogelijke verbeterpunten
Uit het onderzoek komen slechts kleine verbeterpunten naar voren. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld nog beter geïnformeerd worden over een eventuele wachttijd, in geval voor hen een ambulancerit is ingepland. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de cliënt thuis wellicht nog beter. Ambulancehulpverleners beslissen in spoedeisende situaties dikwijls zelf naar welk ziekenhuis zij de cliënt brengen. Hierover zouden zij de cliënt beter kunnen informeren c.q. betrekken.

Over het onderzoek
Aan dit landelijk onderzoek deden alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) mee. Er zijn geen verschillen tussen de RAV’s gevonden in cliëntervaringen. Daarom valt aan te bevelen om bij beide CQ-indexen vooral te kijken naar de ontwikkelingen in spoedeisende- en planbare ambulancezorg op landelijk niveau. Dit in plaats van de uitkomsten te gebruiken om van elkaar te leren of met elkaar te vergelijken. Cliëntervaringen worden onderdeel van de kwaliteitsinformatie die de ambulancesector gaat ontsluiten via het ’Sectorkompas ambulancezorg’.

Bron: Nivel

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-17

Relevante artikelen ...

In 2020 waren ambulances bij spoed op tijd bij de patiënt Tijdige ambulancezorg is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg De voorlopige cijfers laten zien dat de responstijden van de amb... Acute zorg Mon, 13 Sep 2021, 16:33:36
Komst van de Rapid HAG versterkt samenwerking Het aantal spoedeisende ambulance-inzetten vanuit de huisartsenpost met de hoogste urgentie nam de afgelopen jaren toe Inzet van een aanvullende gesp... Acute zorg Tue, 17 Aug 2021, 12:19:00
Iedereen kan nog op de acute zorg terecht De druk is erg hoog, maar nog steeds voldoende toegankelijk Wie snel zorg nodig heeft, kan gebruik maken van verschillende zorgaanbieders die acute z... Acute zorg Mon, 29 Mar 2021, 09:21:48
Onderzoek naar de integrale aanpak van acute zorg, is goed van start gegaan Door de vergrijzing en de bevolkingstoename staat de acute zorg staat onder druk Op 1 september 2020 startte de Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Hol... Acute zorg Thu, 08 Oct 2020, 07:02:50
Ambulancezorgverleners zorgen voor rust als ze goede informatie geven De deelnemers aan het Burgerplatform Ambulancezorg zien het belang van meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute... Acute zorg Tue, 09 Jun 2020, 09:14:02
Men is positief over ambulancezorg De kwaliteit van ambulancezorg wordt als zeer hoog ervaren Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze z... Acute zorg Tue, 12 May 2020, 15:19:47