Loonafspraken worden verschillend geïnterpreteerd

Per 1 maart 2022 wordt het salaris met 3 procent verhoogd. Onderdeel van deze verhoging is de stijging van het uurloon met 0,3 procent. De definitie van het uurloon wordt verduidelijkt en sluit aan bij de definitie die door het ministerie van VWS wordt gehanteerd. Dit betekent dat het uurloon voor een voltijddienstverband wordt berekend als 1/156 deel van een maandsalaris en 1/144 deel van het periodesalaris. Het gemiddelde van 1878 uur per jaar komt hiermee te vervallen.

Alle betrokken vakbonden hebben de cao-afspraak zo geïnterpreteerd en zijn van mening dat alle medewerkers in de sector Kraamzorg per 1 maart 2022 er 3 procent in salaris op vooruit moeten gaan. Echter, het maandsalaris in de salaristabel van de cao geeft een stijging van 2,7 procent. Door de bonden is daarop in het najaar van 2022 het voorstel gedaan om gezamenlijk een onafhankelijke externe deskundige te laten kijken naar de interpretatie van de tekst van de cao-afspraak. Dit is door BO Geboortezorg (werkgeverszijde) afgewezen. Omdat BO Geboortezorg vasthoudt aan, naar de mening van alle betrokken bonden, verkeerde interpretatie van de cao-afspraak en hieraan uitvoering geeft, zijn zij naar onze mening in gebreke.

Externe deskundigen
Vanuit de betrokken bonden is nog voorgesteld tot een eventuele sessie met externe deskundigen om de interpretatie en doorberekening van de cao-afspraak van alle kanten tegen het licht te houden. Maar hierin ziet BO Geboortezorg geen uitkomst. Wel is door werkgevers nu toegezegd de door ons in het najaar van 2022 gevraagde berekeningen te doen toekomen. De cao-onderhandelaars zullen hun (vakbonds)juristen hiervan in kennis stellen.

Extra beschikbaar geld
In het cao-akkoord is ook te lezen dat, ‘als er vanuit de overheid tussentijds extra geld beschikbaar wordt gesteld voor de salarissen in de zorg, deze dan worden vertaald naar een extra vergoeding voor de medewerkers.’ Daar is nu ook sprake van. De overheid heeft de indexering van de personele kosten in de zorg naar boven bijgesteld: Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Werkgevers krijgen extra gelden vanuit de overheid voor loonsverhoging in de zorgsector. Zij hebben voorgesteld deze gelden te gebruiken om de salariskwestie te bekostigen. De bonden vinden dit niet zuiver. Medewerkers in de kraamzorg hebben naar onze mening recht op een verhoging van het maandsalaris met 0,3 procent en de bovengenoemde extra gelden voor loonsverhoging.

Hoe verder?
De interim bestuurder van BO Geboortezorg vertrekt per 1 maart. De sollicitatieprocedure voor die functie loopt. Ook is nu niet duidelijk wie van werkgevers gaan aanschuiven aan de cao-onderhandelingstafel. Wij horen van de huidige werkgeversdelegatie dat de financiële positie moeilijk is. Feitelijk is er een andere bekostiging nodig voor de kraamzorg. Wat ons betreft kunnen dat geen redenen zijn om de gemaakte cao-afspraken niet uit te voeren of on hold te zetten. De financiële positie van de medewerkers moet verbeteren. Er is een hoge werkdruk met een groot verloop onder het personeel in de sector kraamzorg. Kraamverzorgenden zijn bezorgd over het voortbestaan van het beroep. De bonden hebben aangegeven, indien nodig, gezamenlijk met werkgevers te willen optrekken naar Den Haag.

De kwestie ligt nu bij de juristen van de betrokken bonden.

Bron: CNV Zorg en Welzijn / Marco Dons

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2023-01-26


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com