Wet BIG II: een wet waar onze organisatie met geen mogelijkheid aan kan voldoen, en die niet te handhaven is. Hoe dit zo is gekomen? Een stapje verder terug vanuit de toekomst:.

Oktober 2019.
Wet BIG II is aangenomen. Er gaat een golf van verslagenheid door onze organisatie. We weten dat we niet aan de voorwaarden van de nieuwe wet zullen kunnen voldoen. Zullen we de Inspectie op ons dak krijgen? Voor de tuchtrechter gesleept worden? En hoe zit het met de toekomstige banen van collega’s die elders willen gaan werken? We gaan onzekere jaren tegemoet, en het enige dat we in het werk echt nog zullen hebben, is elkaar. Hoe heeft het zover kunnen komen?

We raakten onze focus kwijt. We waren tegen de wet die onderscheid wil maken tussen HBO en MBO niveau – functiedifferentiatie; maar daarvoor is een wet gewoonweg niet geschikt. Daarnaast waren we fel tegen de regeling die werd gemaakt om de huidige verpleegkundigen in te delen in de nieuwe wet; de ‘overgangsregeling’. We waren met meer dan 100.000 verpleegkundigen en we waren actief op alle manieren die we konden bedenken. De wet was het engst, maar de regeling het duidelijkst, en daarmee streden we in de hitte van het moment vaak daar waar de meest acute pijn zat: bij de overgangsregeling.
De partijen die vóór de wet waren, zoals onze beroepsvereniging bleven maar hameren hun belangrijkste argument: de voordelen voor functiedifferentiatie – maar dáár was niemand tegen. Het zaaide voldoende twijfel onder de actievoerders. Dingen gingen door elkaar lopen; de functiedifferentiatie werd door velen verward met de wet – en andersom – en dat was nog een belangrijke reden om te strijden tegen de regeling, die überhaupt niet nodig zou zijn als de wet er niet zou komen. 

Het was nèt genoeg; die cognitieve verwarring. De hele zomer was het hard tegen hard gegaan; de actievoerders maakten lawaai zoveel ze konden, en uiteindelijk werd er zelfs behoorlijk aan de overgangsregeling geschaafd. Er zijn zelfs koppen gerold; mensen op sleutelposities zijn afgetreden of op een functietechnisch zijspoor geplaatst. Van diverse opleiders weten we inmiddels dat ze niet langer hèt gezicht van hun opleiding zijn, en de beroepsvereniging heeft actievoerders een baan aangeboden om ‘de verbinding met het veld’ weer te leggen. Maar in de chaos bleef de wet ongeschonden en nu was-ie erdoor. 

We hebben het er vaak over in het team: die hele functiedifferentiatie was een afleidingsmanoeuvre, is onze conclusie. Inmiddels weten we ook dat achter de schermen nog steeds bepaalde belanghebbenden op dezelfde belangrijke stoelen zitten. Werkgeversorganisaties waren de grote afwezigen op het social-media-slagveld waar het om #wetbig2 draaide, en ook de HBO opleidingen waren blijkbaar doorgegaan met hun stille opmars. De dag nadat de wet erdoor was, werd direct actief reclame gemaakt voor nieuwe opleidingen die ‘aan de eisen’ voldeden. En voor een heleboel verpleegkundigen nog steeds nodig om mee te kunnen in de stroom. 

En weet u wat het allerverdrietigste is? De patiënt, als altijd de vergeten partij, trekt alweer aan het allerkortste eind. Verpleegkundigen die het niet zint, zullen een andere baan zoeken. Afdelingen zullen sluiten onder de tekorten, want een afdeling open houden zonder arts: dat gaat nog net; maar zonder verpleegkundigen? Nog geen dag. En de patiënt heeft het nakijken. 

Hoe we op dit punt gekomen zijn? Ik vertel het u in deze serie blogs – van achter naar voren, omdat ingewikkelde onderwerpen het beste vanuit een nieuwe invalshoek bekeken kunnen worden. 

Maartje Goverde
Bestuurder & psychiatrisch verpleegkundige Stichting Uitblinkers
Auteur, coach, spreker en blogger Interactiekracht

Vorige blogs van deze auteur:

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-07-16

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40