Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen?

Dat is één van de vragen die  verpleegkundigen zich stellen. Met daarnaast ook zorgen over de eigen motivatie: gaan collega’s met deze plannen nog genoeg motivatie houden om in het vak te blijven? Het komt van de volgende vraag:

  • Volgens de toelichting van de wettekst mogen zowel verpleegkundigen als regieverpleegkundigen ‘klinisch redeneren’, waarbij daarnaast alleen regieverpleegkundigen de volgende vaardigheid hebben: ‘de eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische en wetenschappelijke kennis (op onder andere het gebied van fysiologie, anatomie, pathologie en farmacologie)’. Dit is echter precies de omschrijving van wat klinisch redeneren inhoudt. Het betekent het kunnen herkennen van ziekte, stoornis of bijwerkingen van medicatie – noodzakelijk om veranderingen in de gezondheidstoestand van een patiënt te kunnen herkennen.

In het beroepsprofiel van de MBO-verpleegkundige is het klinisch redeneren zelfs helemaal verdwenen. Vragen vanuit de beroepsgroep:

  • Er wordt steeds gezegd: ‘Er gaan geen taken af’. Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe kunnen zij dan hetzelfde takenpakket houden?
  • Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe wordt dan de veiligheid van patiënten gewaarborgd op het moment dat hun toestandsbeeld verandert? 

Zorgkrant.nl vroeg de minister, beroepsorganisatie V&VN en werkgeverskoepel BoZ om een reactie, en dit is wat er kwam:

Minister Bruins:
Wat minister Bruins betreft liggen inzake het wetsvoorstel BIG II alle opties weer open.

Hij wil vooral komen tot een goede regeling die breed gedragen wordt door de verpleegkundigen en wacht daarom nu eerst af met welke bevindingen Verkenner Rinnooy Kan komt. Wat betreft de inhoud van de beroepsprofielen: deze zijn vastgesteld door de beroepsgroep zelf en komen tot stand met draagvlak onder de andere betrokken partijen.

V&VN:
Geen reactie.

BoZ:
Zij stuurden een mail met deze link

De reacties van de verschillende partijen zijn niet direct een helder en concreet antwoord op de vraag, waarbij V&VN überhaupt de moeite niet heeft genomen om te reageren en BoZ wel de weerstand tegen de wet erkent, maar met geen woord rept over de beroepsprofielen. Het zwijgen over het verdwijnen van het klinisch redeneren uit het MBO-profiel is zorgelijk te noemen. Vinden partijen kwaliteit van de directe patiëntenzorg niet echt belangrijk, of begrijpen zij zelf niet goed wat het klinisch redeneren in praktijk daadwerkelijk inhoudt?

In ieder geval kunnen we concluderen dat patiëntveiligheid op nogal dramatische wijze in het geding komt en dat, ondanks wat de diverse partijen er tot nu toe over zeiden, verpleegkundigen wel degelijk taken gaan verliezen met invoering van deze beroepsprofielen; belangrijke taken die ze nu nog gewoon allemaal doen. De beroepsprofielen zullen een uittocht van gedemotiveerde verpleegkundigen tot gevolg hebben. Welbeschouwd zijn de tekorten nu al zo groot dat er al patiënten aan overlijden, dus hoe zal het gaan als er nog meer collega’s vertrekken? Dat alleen al is reden tot grote zorgen voor ons allemaal.

In tegenstelling tot bestuurders en beleidsmakers hebben verpleegkundigen nadrukkelijk een belofte afgelegd zich in te zetten om het belang van patiënten voorop te stellen, en daarbij staat veiligheid voorop. Als verpleegkundigen hun beroepscode een beetje serieus nemen, dan kunnen ze niet anders dan tegen de profielen in opstand komen – het is niet meer dan hun professionele plicht.

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant.nl

Links bij deze blog:

 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 22 sep 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!