De ban op wegwerpplastic is belangrijk vanwege het wereldwijde afvalprobleem, maar voor veel mensen met een beperking is het een ramp

Vanaf 3 juli 2021 is er nieuwe wetgeving rondom wegwerpplastic. Haal je een patatje of een kroket, dan komt dat tegenwoordig niet meer in een plastic bakje, maar in een bakje van karton. Ook plastic rietjes vallen onder het verbod. De ban op wegwerpplastic is belangrijk vanwege het wereldwijde afvalprobleem, maar voor veel mensen met een beperking is het een ramp. Zij zijn afhankelijk van plastic rietjes om mee te drinken. Alternatieven zoals metaal, bamboe, papier, of siliconen voldoen niet vanwege diverse redenen zoals allergieën, verslikgevaar of hygiëne. Op dit moment is er geen goed alternatief voor de plastic rietjes en ondanks dat er een uitzondering is gemaakt voor de invoer van plastic rietjes voor medisch gebruik ontstaat er langzaamaan een tekort. Wat is er aan de hand?

Plastic rietjes niet afschaffen voor er een goed alternatief is
De wetgeving rondom wegwerpplastic maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal aanpak. Dit is een reeks beleidsinitiatieven met als doel om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ruim voordat de wetgeving rondom wegwerpplastic in Nederland werd ingevoerd vroegen mensen met een beperking al om een oplossing voor plastic rietjes. Niet afschaffen voor er een goed alternatief is, was hun advies. Dit advies werd helaas niet opgevolgd. In plaats daarvan werd er een uitzondering in de Europese richtlijn opgenomen voor medische hulpmiddelen. Waar niet over was nagedacht is dat artikelen waarvoor nauwelijks afzetmarkt is, niet meer worden gemaakt. Importeurs geven aan dat fabrieken hun machines al hebben weggedaan.

Rietjes via drogist of apotheek
Door de uitzondering die is gemaakt voor medisch gebruik mogen plastic rietjes op dit moment in Nederland verkocht worden in apotheken en drogisterijen (link). Maar dat het mag, betekent lang niet altijd dat het ook gebeurt. Veel apotheken en drogisterijen weten niet dat het mag en kopen ze daarom niet in. En als ze wel verkocht worden zijn het alleen de standaard korte rietjes, die niet voor iedereen geschikt zijn. Ook horen we dat apotheken en drogisten niet weten dat zij plastic rietjes mogen inkopen en verkopen.

Verlies zelfstandigheid
Inmiddels komen bij het meldpunt van Ieder(in) steeds vaker vragen binnen over het tekort aan wegwerp rietjes. Ook Spierziekten Nederland wordt regelmatig aan de bel getrokken. Speciale rietjes, zoals extra lange rietjes zijn al helemaal niet meer te krijgen, ook niet online buiten Europa. Ze worden eenvoudigweg niet meer geproduceerd. Hierdoor verliezen mensen met een beperking een deel van hun zelfstandigheid: ze worden ineens afhankelijk van iemand anders om hun koffie, wijn of soep tot zich te nemen, terwijl ze dat met het plastic rietje wel zelf konden.

Oplossing door innovatie
Voor de lange termijn ligt de hoop in een oplossing vanuit de innovatieve hoek. Mensen zonder beperking laten ook weten niet blij te zijn met de meeste alternatieven. Kinderen verslikken zich in papieren rietjes (link) en een papperig kartonnen rietje in een cocktail is niet feestelijk. Er is dus een grote potentiële afzetmarkt in heel Europa voor een goed duurzaam rietje. Er worden momenteel gesprekken gevoerd over het ontwikkelen hiervan, maar als het al lukt, dan is het een lange weg.

Voor de korte termijn ontvingen we van een ervaringsdeskundige een goede tip:
“Mensen met een handicap worden onderschat en onderschatten daardoor ook zichzelf. Zelfs waar het gaat om alternatieven voor wegwerprietjes. Slangen voor in aquaria zijn er in alle diktes, je kunt ze zo lang maken als je wil, je kunt ze tig keer hergebruiken….”— Yvette den Brok-Rouwendal via Twitter
Bekijk hier haar tweet op Twitter.

Betrek mensen bij het maken van beleid
Eigenlijk hadden de plastic rietjes niet moeten worden afgeschaft voor er een goed alternatief was. Dit heeft belangenorganisatie Ieder(in) steeds gezegd, ruim voordat de wet van kracht ging, maar toen was het rietje al het symbool van de campagne tegen wegwerp plastic: iedereen kent het beeld van de schildpad met het rietje door zijn neus. Wat deze vervelende situatie ons leert: betrek mensen met een beperking bij nieuw beleid en doe dat vanaf het begin. Ook als je niet meteen ziet hoe het nieuwe beleid mensen met een beperking raakt.

Bron: Ieder(in)


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 01 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!