De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wlz ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg.

Het gaat hierbij naar verwachting om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (beschermd wonen), de Zvw, of (na drie jaar psychiatrische behandeling in de Zvw) recht hebben op voorgezet verblijf in de Wlz.

Toegangscriteria
De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze toegangscriteria zijn dus niet anders dan bij de andere grondslagen die nu al toegang geven tot de Wlz.

Behandeling psychische stoornis
De aanspraak op specifieke behandeling in de Wlz zal voor cliënten met een psychische stoornis ook omvatten de ‘geneeskundige zorg zoals klinisch-psychologen en psychiaters die plegen te bieden.’
Verder volgt het wetsvoorstel op het punt van de behandeling de huidige Wlz-praktijk; dat betekent dat er ook voor deze doelgroep vooralsnog onderscheid zal bestaan tussen plaatsen met en zonder behandeling. De besluitvorming over de toekomstige positionering van behandeling in de Wlz zal op termijn ook gevolgen hebben voor de behandeling en aanvullende zorgvormen voor de GGZ-cliënten.

Indicatiestelling door CIZ vanaf 2020
Het is de bedoeling dat de wetswijzing op 1 januari 2020 inwerking treedt. Dat maakt het mogelijk dat het CIZ vanaf 2020 op basis van de grondslag psychische stoornis gaat indiceren. Voor cliënten die een Wlz-indicatie krijgen gaat het recht op Wlz-zorg in per 1 januari 2021. Tot die datum zijn ze voor de zorg aangewezen op de Wmo of de Zvw. Zorgorganisaties kunnen zich op de invoering voorbereiden, door te zorgen dat de dossiers van cliënten die mogelijk in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie actueel en volledig zijn.

Zorgprofielen en inkoop
Medio 2019 wordt een advies van de NZa verwacht over de zorgprofielen en tarieven voor de zorg voor deze nieuwe doelgroep.

Met het oog op de zorginkoop 2021, als de GGZ-cliënten daadwerkelijk instromen in de Wlz, zullen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren in 2019 een zo compleet mogelijk overzicht maken van de aanbieders die nu zorg leveren aan deze cliënten. Het wetsvoorstel bevat een inspanningsverplichting voor zorgkantoren om het mogelijk te maken dat cliënten die nu al verblijven in een instelling het verblijf bij de huidige aanbieder kunnen voortzetten.

Onvrijwillige zorg
ActiZ maakt zich bij dit wetsvoorstel zorgen over de regels omtrent onvrijwillige zorg. Doordat vanaf 2020 de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ naast elkaar bestaan, bestaat het risico dat cliënten en aanbieders te maken krijgen met twee verschillende regimes.

Meer informatie
U vindt het wetsvoorstel hier. In de loop van 2019 zal meer informatie beschikbaar komen over het invoertraject. Er zullen ook landelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop cliënten geïnformeerd worden over de gevolgen voor hun situatie.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/2019/03/wetsvoorstel-toegang-ggz-clienten-tot-wlz-ingediend-bij-tweede-kamer
Originele titel: Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-03-05

Relevante artikelen ...

Extra geld nodig voor langdurige zorg De instroom van mensen uit de ggz in de langdurige zorg is veel groter dan van tevoren verwacht Het budget voor de langdurige zorg voor dit jaar is t... GGZ Tue, 16 Mar 2021, 14:11:11
45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen Het is de Tweede Kamer een doorn in het oog dat er een groot tekort is aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen In de Tweede Kamer is een motie van... GGZ Thu, 10 Dec 2020, 11:03:30
GGZ Nederland blij met uitspraak kort geding over tarieven forensische zorg GGZ Nederland verwacht van de minister dat hij met de zorgaanbieders in gesprek gaat over een passende vergoeding Aanbieders van forensische zorg moe... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 16:31:00
Separaties in de ggz nog onvoldoende teruggedrongen Separaties worden goed en zorgvuldig uitgevoerd als deze noodzakelijk zijn Ondanks de ambitie vanuit verschillende ggz-instellingen om in 2020 geen p... GGZ Mon, 16 Dec 2019, 16:06:56
Hoofdlijnenakkoord GGZ ondertekend door gemeenten In het Hoofdlijnenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van wachttijden Namens de gemeenten zet de Vereniging Nederlandse... GGZ Thu, 20 Jun 2019, 14:15:19
Controles bij ggz-aanbieders naar declareren burn-out Sinds 2013 wordt 'hulp bij werk- en relatieproblemen' niet meer vergoed op grond van de zorgverzekeringswet De Nederlandse Zorgautoriteit gaat bij ee... GGZ Thu, 15 Nov 2018, 21:17:49